Valstybė skirs paramą Sausio 13-sios gynėjų būstų atnaujinimui
Sei­mas bal­sa­vo ir pri­ta­rė, kad vals­ty­bė su­teik­tų par­amą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jams, nu­ken­tė­ju­siems nuo 1991 m. sau­sio 11–13 d. ir po to vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos, ap­mo­kant jų būs­to dau­gia­bu­čiuo­se at­nau­ji­ni­mą.

Seimo nario siūlyme valstybės parama bus skiriama finansuoti būsto, kuriame gyvena Sausio 13-sios gynėjas, projektų parengimą, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

„Simboliška, kad būtent šiomis sausio dienomis Seimas parodė dėmesį ir pagarbą žmonėms, kurie prieš 28 metus gynė Seimą, kitus objektus. Tuomet jie aukojosi ir atkovojo mūsų valstybės nepriklausomybę. Tokiu būdu – skiriant paramą jų būsto atnaujinimui – bent jau dalinai bus padėkota Sausio 13-sios didvyriams“, – pranešime spaudai sako siūlymo iniciatorius Juozas Olekas.

„Sausio 13 dienos išvakarėse kviečiu pritarti tikrai labai svarbiam sprendimui, suteikiant galimybę nukentėjusiems nuo Sausio 13-osios įvykių, Laisvės gynėjams galimybę kompensuoti išlaidas, panaudotas daugiabučio renovacijai. Tai būtų labai svarbus ir socialiai atsakingas sprendimas, įvertinant šitų žmonių indėlį į mūsų laisvę, nepriklausomybę, demokratiją“, – balsuoti už ragino Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Virginija Vingrienė.

Pataisos priimtos už vieningai balsavus 90 Seimo narių. Jos įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. Nustatyta, kad daugiabučių namų atnaujinimo projekto išlaidų kompensacijos taikomos tik atnaujinimo projektų paraiškoms, pateiktoms po 2020 m. sausio 1 d.