Vairavimo mokykloms už kartelinį susitarimą – tūkstantinės baudos
Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų mo­ky­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo mo­kyk­lų aso­cia­ci­ja (LVMA) ir 26 vai­ra­vi­mo mo­kyk­los su­da­rė kar­te­lį – su­si­ta­rė pa­kel­ti vai­ra­vi­mo kur­sų kai­nas Vil­niu­je, Kau­ne bei Jur­bar­ke.

Taip nusprendė Konkurencijos taryba ir už konkurenciją ribojantį susitarimą pažeidėjoms skyrė baudas nuo 1,5 tūkst. iki 129,3 tūkst. eurų, iš viso – 574,4 tūkst. eurų.

Konkurencijos taryba tyrimą 2016 metais pradėjo reaguodama į gyventojų pranešimus, kad kainos vairavimo mokyklose supanašėjo. Tyrimo metu nustatyta, kad 2016-ųjų birželį Vilniuje vykusiame LVMA Vilniaus apskrities narių susirinkime, kuriame dalyvavo ir asociacijai nepriklausančių vairavimo mokyklų atstovai, buvo aptariami ir derinami įkainiai už vairavimo mokymo paslaugas.

Konkurencijos tarybos teigimu, tarpininkaujant asociacijai, 15 sostinės mokyklų ne tik susitarė padidinti visų vairavimo mokymo kategorijų įkainius, bet ir siekė, kad nustatytą kainų lygį taikytų ir kitos vairavimo mokyklos Vilniuje. Asociacijai nepriklausančias įmones konkurentai spaudė naudodamiesi turima prieiga prie mokymams skirtų aikštelių.

Kaune iki 2016 metų pabaigos įvyko mažiausiai 18 susitikimų, per juos aštuonių vietos vairavimo mokyklų atstovai tarėsi dėl kainų. Kaip nustatė tyrimas, po susitikimų jie aktyviai stebėdavo vieni kitų paslaugų įkainius, susirašinėjo ir ragino taikyti sutartas kainas.

Anot Konkurencijos tarybos, kartelinį susitarimą kuravo LVMA ir „kai kurios aktyvesnės įmonės“.

Tarybos duomenimis, iki 2016-ųjų balandžio B kategorijos vairavimo kursų kaina sostinėje svyravo nuo 270 iki 419 eurų, o C, CE ir D kategorijų – nuo 480 iki 732 eurų.

Nuo 2016 metus liepos daugumos Vilniuje veikiančių vairavimo mokyklų įkainiai gerokai pakilo ir tapo beveik vienodi: B kategorijos kursų kaina siekė apie 500 eurų, C, CE ir D – nuo 700 iki 1100 eurų.

Kaune vairavimo mokyklų įkainiai suvienodinti keliais etapais: 2016 metais liepos pabaigoje B kategorijos vairavimo kursų kainos pakilo nuo 225–277 iki 350 eurų, dar po dviejų mėnesių – iki 375 eurų.

2016-ųjų liepą nustatyti įkainiai daugumoje Vilniaus vairavimo mokyklų nesikeitė dvejus metus ir sumažėjo 2018 metų vasarą Konkurencijos tarybai įtariamiems pažeidėjams išsiuntus tyrimo išvadas.

Tuo tarpu Kaune vairavimo kursai atpigo po Konkurencijos tarybos patikrinimų, atliktų 2016-ųjų rudenį.

Tarybos duomenimis, per metus pirmą kartą vairavimo egzaminą laiko apie 45 tūkst. asmenų, o tai reiškia, kad nuo kartelio galėjo nukentėti „tūkstančiai žmonių“.

Didžiausia – 129,3 tūkst. eurų – bauda skirta bendrovei „LDV Unio“. Bendrovei „Dorkanas“ skirta 88,7 tūkst. eurų, „ARV-Auto“ – 75,5 tūkst. eurų, vairavimo mokykloms „Rigveda“ – 52,5 tūkst. eurų, „Kelio iliuzija“ – 42,8 tūkst. eurų, „Adpilis“ – 25,9 tūkst. eurų, „Dovanėlė Jums“ – 19,9 tūkst. eurų, A. Žukausko personaliniam vairuotojų ruošimo centrui VRC – 16,9 tūkst. eurų, Jono Jasučio įmonei – 11,5 tūkst. eurų bauda. Kitoms vairavimo mokykloms ir LVMA skirtos mažesnės kaip po 10 tūkst. eurų baudos.

Konkurencijos tarybos nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.