Užsimojo didinti transporto draudikų konkurenciją
Per ar­ti­miau­sius po­rą me­tų tu­rė­tų pa­di­dė­ti trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo par­da­vė­jų kon­ku­ren­ci­ja ir pa­skaid­rė­ti drau­di­mo su­tar­čių su­da­ry­mas bei val­dy­mas. Tai tu­rė­tų įta­kos ir šio drau­di­mo kai­noms.

Finansų ministras Vilius Šapoka pasirašė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkos veikimo tobulinimo planą. Jame numatyta 18 priemonių, iš kurių 11 turėtų būti įgyvendinta iki šių metų pabaigos.

„Pastaraisiais metais stebėjome spartų draudimo įkainių augimo tempą. Todėl nusprendėme kartu su draudikais, vežėjais, Lietuvos banku ir kitomis valstybinėmis institucijomis parengti planą, kuriuo būtų siekiama transporto priemonių draudimo sektorių padaryti kuo efektyvesnį. Tikimės, kad įgyvendinus plane pristatytas priemones bus sudarytos prielaidos draudimo įmonių tarpusavio konkurencijai didėti ir pristabdytas draudimo įkainių augimo tempas“, – ministerijos pranešime cituojamas V. Šapoka.

Pusę realizuos šiemet

Iki šių metų pabaigos ketinama įgyvendinti 4 priemones, skirtas draudikų konkurencingumui skatinti. Antai Transporto priemonių draudikų biuras turi numatyti galimybes pateikti draudikams prieinamą informaciją apie draudėjų sukeltus įvykius, išmokas, sutarčių, sudarytų su draudėjais, dydžius. Planuojama nuo 115 tūkst. iki 15 tūkst. eurų sumažinti stojamąjį biuro nario įnašą.

Lietuvos bankas turėtų įvertinti galimybę pateikti informaciją apie draudimo sutarties pardavėjo atlygį. Dabar biuro narės yra 8 draudimo bendrovės, joms suteikta teisė sudaryti transporto priemonių valdytojų privalomojo draudimo sutartis. Praėjusį mėnesį apie ketinimus verstis šia veikla pranešė ir sausumos krovinių vežėjai. Anksčiau jie turėjo savo draudimo bendrovę „Lindra“, bet ši iš pradžių buvo parduota Lenkijos draudimo kompanijai PZU, o vėliau – norvegų „Gjensidige“.

Transporto priemonių valdytojų apsaugai pagerinti numatytos 8 priemonės. 4 jų planuojama įgyvendinti šiemet. Tačiau šios priemonės labiau skiriamos draudikų apsaugai. Pavyzdžiui, jiems turėtų būti suteikta galimybė gauti informaciją apie anksčiau sukeltus eismo įvykius ir pakartotinius eismo taisyklių pažeidimus. Taip pat siekiama įvertinti, kaip galima patobulinti transporto priemonių registracijos kontrolę, kad sumažėtų Lietuvoje registruotų, bet faktiškai kitose valstybėse naudojamų automobilių skaičius.

Tarp numatomų priemonių – parengti ir patvirtinti per eismo įvykį padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymo rekomendacijas bei rasti galimybę atidaryti bendrą draudikų skambučių centrą, kuris teiktų paslaugas ir visą parą konsultuotų draudėjus.

Šiemet ketinama įgyvendinti ir 3 iš 5 priemonių, skirtų avaringumui mažinti. Pavyzdžiui, turėtų būti ilginama praktinio vairavimo mokymo trukmė, vertinamas vidutinio greičio matuoklių poveikis avaringumo mažinimui. Visas priemones planuojama įgyvendinti iki 2020 metų pabaigos.

Atėjo metas išsiaiškinti

„Geriau išsiaiškinti galimybes, negu priimti sprendimus nežinant, kokią įtaką jie gali padaryti ir apskritai ar yra būtini. Tos priemonės reikalingos tam, kad visi biuro nariai, duomenų bankus valdančios institucijos susiimtų ir permąstytų kai kuriuos dalykus. Jeigu jos galėtų ką nors protingai pakeisti, būtų logiška tai padaryti“, – „Lietuvos žinioms“ komentavo Transporto priemonių draudikų biuro direktorius Algimantas Križinauskas.

Anot jo, esama aktualių praktinių dalykų, kuriuos reikia tobulinti. Tarkime, kyla papildomų problemų, kai abu eismo įvykio dalyviai neturi vairuotojo pažymėjimų. „Elektronikos amžiuje tai galima tobulinti. Todėl ir siūlome, kad „Regitra“ teiktų informaciją apie vairuotojo pažymėjimus bei jų galiojimą. Yra sukurta ir automatizuotų sistemų, kurių užtektų pildant įvykio deklaraciją. Kol kas jos kažin kodėl neveikia. Turime būti jautresni žmonėms, užuot kaltinę, kad ką nors ne taip pažymėjo“, – kalbėjo A. Križinauskas.

Transporto priemonių draudikų biuras kaupia informaciją apie draudžiamuosius įvykius, bet neturi duomenų apie pakartotinius eismo taisyklių pažeidimus, pavyzdžiui, greičio viršijimą. Ribota informacija ir apie asmenų sukeltus eismo įvykius, nors draudikui ji reikšminga sudarant draudimo sutartis. Taip pat yra prieiga prie panašios tarptautinės duomenų sistemos. Draudimo bendrovės gali pateikti biurui konkrečias užklausas.

Pasak A. Križinausko, finansų ministro patvirtintame priemonių plane galbūt esama ir perspaustų dalykų, tačiau įgyvendinus jame numatytas priemones privalomojo draudimo rinka turėtų tapti ir skaidresnė, ir teisingesnė draudėjui.