Užsienio investuotojai buvo itin aktyvūs
2018 me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo pra­dė­ti 45 tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tai, ku­riais pla­nuo­ja­ma su­kur­ti 4,6 tūkst. nau­jų dar­bo vie­tų. In­ves­tuo­to­jai pa­žy­mi fi­nan­si­nių tech­no­lo­gi­jų sek­to­riaus iš­ki­li­mą Lie­tu­vo­je, pa­slau­gų cen­trų bran­dą bei di­dė­jan­tį įmo­nių po­lin­kį vyk­dy­ti ti­ria­mą­ją veik­lą.

Investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“ pranešė, kad, palyginti su 2017 metais, numatytų įgyvendinti tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektų per metus padaugėjo 22 procentais.

„Užsienio bendrovės, pasirinkusios Lietuvą pernai, planuoja mokėti 2–4 kartus didesnius atlyginimus nei vidutiniškai šalyje. Planuojamu sukurti darbo vietų skaičiumi tokie projektai negali lygintis su dideliais gamybos projektais, tačiau jie sukuria itin aukštos pridėtinės vertės darbo vietas ir padeda Lietuvai augti tose industrijose, kurios sudarys ateities ekonomikos stuburą“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius.

Finansinių technologijų metai

Pernai šalies finansinių technologijų (fintech) sektorius augo itin sparčiai. Metų pabaigoje Lietuvos bankas išdavė jau šimtąją licenciją, leidžiančią fintech įmonėms teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.

Kaip teigia agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Mantas Katinas, fintech industrija gali būti įvardyta kaip šalies vizitinė kortelė. „Finansinės technologijos yra verslo niša, kurioje Lietuva gali įgyti lyderės poziciją. Fintech įmonės Lietuvoje randa ne tik pažangią reguliacinę aplinką, kuri leidžia teikti savo sprendimus visoje Europoje, bet ir stiprius talentus, be jų nebūtų įmanoma tų sprendimų plėtoti ir tobulinti, – mano jis. – Lietuvos fintech sektoriui iki šiol trūko gerai žinomo tarptautinio rinkos dalyvio pripažinimo. Praėjusiais metais atėjo dvi tokios įmonės – „Revolut“ ir „Google“. Šių pasaulinio lygio žaidėjų pripažinimas reiškia, kad apie Lietuvą kaip galimą lokaciją plėtrai svarstys ir daugiau panašaus kalibro įmonių. Ir kalbama ne tik apie fintech sferą, bet ir apie platesnę technologijų rinką.“

Metų pabaigoje Lietuvos bankas išdavė jau šimtąją licenciją, leidžiančią fintech įmonėms teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.

„Investuok Lietuvoje“ pažymi, kad vis daugiau įmonių renkasi Lietuvą moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP). Dėl to mūsų šalį pasirinkusių įmonių spektras itin platus: nuo dirbtinio intelekto sprendimus kuriančių olandų „Convious“ iki vaizdo atpažinimo sistemas savavaldžiams automobiliams kuriančios „Tonbo Imaging“.

Paslaugų centrų branda

2018 metais paslaugų centrų industriją augino ne tik jau įsikūrę centrai, bet ir nauji vardai. Istoriškai į Šiaurės šalis orientuotas sektorius sulaukė kelių investuotojų iš JAV, tarp jų – finansų rinkos milžinė „Moody's“. Agentūros „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, šiuo metu šalyje veikiančiuose paslaugų centruose dirba per 17 tūkst. specialistų.

„Lietuvos paslaugų centrų industrija tokio investicinio projekto, kokį planuoja įgyvendinti „Moody's“, funkcijų sudėtingumu ir planuojama plėtra neturėjo jau kelerius metus. Šios investicijos itin svarbios Lietuvoje kurtis nusprendusiems stambiesiems automobilių komponentų gamintojams – tai industriją stumtelės į dar aukštesnį lygmenį ir padės Lietuvai tapti šios industrijos centru Vidurio ir Rytų Europoje“, – teigia V. Sinkevičius.

Beveik pusė šalies paslaugų centrų patys kuria robotikos sprendimus. Skirtingo sudėtingumo finansinės ir IT operacijos, duomenų analizė ir produktų tobulinimas yra tik dalis funkcijų, atliekamų Lietuvos paslaugų centruose. „Pernai pritraukti centrai „Moody's“ ir „Yara“ papildys rinką naujomis kompetencijomis, kurios palankiai atsilieps visam sektoriui“, – tvirtina M. Katinas.

Dėmesys ir regionams

Vienas svarbiausių 2018 metų investicinių projektų regionuose buvo britų „Intersurgical“ sprendimas investuoti Visagine. Bendrovė ryšį su Visaginu pradėjo nuo švietimo, kai 2016 metais pasiūlė stažuotes Visagino profesinės mokyklos mechatronikos studijų krypties studentams.

„Intersurgical“ sprendimas statyti gamybos kompleksą Visagine yra geriausias pavyzdys, kaip sėkmingas profesinio mokymo centro ir verslo bendradarbiavimas gali iš esmės pakeisti viso regiono perspektyvas“, – pažymima pranešime.

Investuotojų dėmesio sulaukė ir kiti šalies regionai. Pavyzdžiui, Kėdainiuose už 20 mln. eurų bus pastatyta moderni pramoninių dujų gamykla.

Kaip pabrėžia „Investuok Lietuvoje“, 2018-aisiais Lietuva tapo labiau matoma verslo pasaulyje, ir tai rodo šalies pakilimas į 14 vietą prestižiniame „Doing Business“ reitinge, o Vidurio ir Rytų Europos regione ji tapo lyderė. „Tai reiškia, kad pakilome virš visų kitų kaimyninių valstybių, su kuriomis dažnai konkuruojame dėl tų pačių investuotojų. Rekordiškai geriausias įvertinimas suteikia mums papildomų pranašumų pirmajame lokacijos atrankos etape – kai įmonės sprendžia, kurias šalis apskritai įtraukti į svarstymą“, – teigia agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas.

Kaip tikina šios agentūros specialistai, siekiant gausinti naujų investicinių projektų skaičių būtina gerinti šalies investicinę aplinką. Agentūra išskiria tris pagrindines kryptis. Pirma – pramonės infrastruktūros plėtra, ypatingą dėmesį skiriant šalies regionams. Antra – švietimo sistemos orientavimas, užtikrinantis, kad absolventai būtų pasirengę moderniai ekonomikai, o šalis ir toliau trauktų investuotojus puikiais talentais. Trečia – susisiekimo su pagrindiniais pasaulio ekonomikos centrais gerinimas plečiant verslo skrydžių geografiją.