Už didesnius plastiko maišelius nuo šiol teks susimokėti
Eu­ro­pos Są­jun­gai ap­lin­ko­sau­gos tiks­lais sie­kiant ma­žin­ti plas­ti­ki­nių pir­ki­nių mai­še­lių nau­do­ji­mą, nuo sau­sio pre­ky­bi­nin­kai ne­be­ga­li ne­mo­ka­mai da­ly­ti di­des­nių mai­še­lių, ku­rie daž­niau­sia yra su jų lo­go­ti­pu.

Tokie maišeliai sunkiai atskiriami nuo kitų atliekų ir tik maža jų dalis perdirbama, o gamtoje jie ilgai nesuyra, skelbia Aplinkos ministerija.

Tačiau ploni maišeliai, kurių sienelės storis yra iki 15 mikronų ir kurie naudojami nefasuotiems maisto produktams, gali būti ir toliau dalijami nemokamai.

„Jau galime pasidžiaugti, kad keičiasi mūsų šalies gyventojų požiūris – jie vis dažniau renkasi daugkartinio naudojimo maišelius. Todėl mažėja lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojamas kiekis“, – pranešime sakė aplinkos viceministras Martynas Norbutas.

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos pateiktais duomenimis, pastaraisiais metais labai lengvų ir lengvų maišelių sunaudojimas šalyje mažėja. 2017 metais vienam gyventojui teko 226 labai lengvi ir 34 lengvi maišeliai, o 2014 metais – atitinkamai 260 ir 39.

Seimo priimtomis pataisos nuo šių metų leido prekybininkams neimti mokesčio tik už labai plonus (plonesnius kaip 15 mikronų) plastiko maišelius, būtinus higienos tikslais arba skirtus nefasuotiems maisto produktams.