Ūkio ministerija nori keisti „kailį“
Ūkio mi­nis­te­ri­ja pra­šo mi­nis­trų ka­bi­ne­tą teik­ti Sei­mui Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad jau nuo ki­tų bū­tų per­va­din­ta į Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ją. Esą nau­ja­sis pa­va­di­ni­mas la­biau ati­tik­tų rea­li­jas ir at­spin­dė­tų šios ins­ti­tu­ci­jos ku­ruo­ja­mas sri­tis.

Toks sumanymas sukėlė ir kritiškų vertinimų. Skeptikai tvirtina, kad pervadinta ministerija būtų „ta pati panelė, tik kita suknelė“.

Virginijus Sinkevičius: „Sąnaudos bus minimalios, jos visos bus dengiamos iš ministerijos biudžeto – vidinių resursų.“

Atitiktų realybę

„Lietuvos žinių“ kalbintas ūkio ministras Virginijus Sinkevičius pažymėjo, jog ministerijos pavadinimas, kaip ir jos struktūra, turi atitikti dabarties reikalavimus. Be to, Ūkio ministerijos veiklos tikslai ir funkcijos yra orientuotos ne tik į pavienių ūkio subjektų, ūkio šakų ekonominės veiklos reguliavimą, bet ir į globalesnių ekonominių procesų reguliavimą. Todėl žodis „ūkis“ pavadinime yra netinkamas, nes Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminų banke dažniau siejamas su žemės ūkiu, ūkio subjektų technine ekonomine veikla. Esą žodis „ekonomika“ ministerijos pavadinime atspindėtų platesnį ir šiuolaikiškesnį požiūrį į ekonominių procesų reguliavimą, su kuriuo yra susijusi ministerijos veiklos sritis. Be to, žodis „ekonomika“ yra suprantamesnis tarptautinei bendruomenei.

Ūkio ministerijoje yra sutelktas skaitmeninių ir informacinių technologijų politikos formavimas, pagrindinės ekonomikos skatinimo ir inovacijų kompetencijos, kurias taip pat būtina nurodyti ministerijos pavadinime. Todėl siūlomas naujas pavadinimas esą labiau atspindėtų ekonomikos skatinimo ir inovacijų vietą dabartinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.

Teigiama, kad pavadinimo keitimas ministerijai kainuos nedaug ir jokių papildomų biudžeto pinigų tam neprireiks. Mat tereikės pakeisti ministerijos iškabą. „Sąnaudos bus minimalios, jos visos bus dengiamos iš ministerijos biudžeto – vidinių resursų“, – „Lietuvos žinioms“ tvirtino ūkio ministras.

Būtų patraukliau

Asociacijos „Investuotojų forumas“ vyriausiasis politikos patarėjas Emilis Ruželė pripažino, kad gal jau būtų laikas keisti Ūkio ministerijos pavadinimą, nes dabartinis atrodo kiek senamadiškas. „Verčiant Ūkio ministerijos pavadinimą į anglų kalbą, ji vadinama Ekonomikos ministerija, nes kitokio tinkamo žodžio nėra. Tad reikėtų, kad ji taip ir vadintųsi“, – sakė jis. E. Ruželė priminė, jog „Investuotojų forumas“ ir anksčiau ne kartą yra minėjęs, kad Ūkio ministerijos pavadinimą reikėtų keisti, tačiau tokios iniciatyvos niekas nerodydavo.

Pasak E. Ruželės, Ekonomikos ministerijos pavadinimas kur kas realiau atitiktų institucijos veiklos turinį. Dauguma ministerijos darbuotojų, kaip jam teko girdėti, pavadinimo keitimui pritaria.

Tam, kad laikas pervadinti Ūkio ministeriją, pritarė ir opozicijai atstovaujantis Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Kreivys. „Tokių minčių buvo dar man dirbant ūkio ministru. Žodis „ūkio“ tikrai neatspindi tos darbų srities, kuri tenka šiai ministerijai. Todėl reikėtų žvelgti į ateitį ir pavadinimą pakeisti, nors kartu reikės keisti daug kitų įstatymų. Bet tam reikia ryžtis‘, – „Lietuvos žinioms“ sakė jis.

Nemato reikalo

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius tvirtino nepritariantis Ūkio ministerijos pavadinimo keitimui, nes tai būtų papildomos išlaidos. „Ne dėl pavadinimo neatsiranda inovatyvumas, o dėl veiklos turinio. Jei būtų sujungtos Ūkio ir Energetikos ministerijos, pavadinimą gal ir būtų tikslinga keisti, bet ne dabar“, – aiškino jis. Anot R. Sinkevičiaus, reikėtų galvoti apie minėtų dviejų ministerijų jungimą ir galbūt naujos ministerijos, kuri rūpintųsi inovacijomis, kūrimą. Tuomet IT sektorius nebebūtų mėtomas kaip karšta bulvė iš vienos institucijos į kitą.

Ekonomikos komitete dirbantis Eugenijus Gentvilas taip pat įsitikinęs, kad nėra būtinybės keisti Ūkio ministerijos pavadinimą: „Tai būtų tik simbolinis žingsnis, jis nekeistų esmės. Būta jau ne vieno atvejo, kai ministerijos buvo skaidomos, stambinamos. Tačiau visi suprato, kad ne ministerijos pavadinimas, o jos veikla yra esmė.“

Pasak jo, „labiausiai norėtųsi, kad būtų vykdomos pažadėtos reformos, o ne tik kaitaliojami ministerijų pavadinimai“. „Tai tikrai nepadarys didelio proveržio nei ekonomikoje, nei inovacijų srityje“, – pabrėžė E. Gentvilas.

Užmojai – platesni

Valdančiųjų galvose bręsta mintis keisti ne tik Ūkio, bet ir Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) pavadinimą. Seimas birželio pabaigoje priėmė rezoliuciją, kurioje numatyta, kad ši ministerija vadinsis Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Iniciatyvą keisti ŠMM pavadinimą parodė Seimo nariai Kęstutis Smirnovas, Artūras Skardžius, Dainius Kepenis, Saulius Skvernelis ir kiti. Esą taip siekiama pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą fizinio aktyvumo bei sporto srityse ir sustiprinti ministerijos vaidmenį sporto srityje. Taip pat siekiama sudaryti sąlygas reikšmingai padidinti sporto prestižą visuomenėje ir valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose.

Seimo opozicijos atstovai kalbėjo, kad ŠMM pavadinimo keitimu siekiama tik vieno – ministerijos darbuotojams išdalyti atleidimo lapelius, kad, prisidengiant pertvarka, būtų galima atsikratyti neparankių valdininkų.