Ūkininkai norėtų sumažinti vilkų skaičių
Per Lie­tu­vą vil­ni­ja ži­nios apie vil­kų su­dras­ky­tas avis. Spė­ja­ma, kad šių žvė­rių pa­da­ry­ta ža­la šie­met bus ge­ro­kai di­des­nė nei per­nai. Pra­ėju­siais me­tais vil­kai Lie­tu­vo­je ap­kal­tin­ti iš­pjo­vę dau­giau kaip 600 na­mi­nių gy­vu­lių. Ūki­nin­kai no­rė­tų, kad dau­giau vil­kų bū­tų su­me­džio­ja­ma. Keis­ti jų me­džiok­lės li­mi­tus siū­lo ir moks­li­nin­kai.

Neseniai Raseinių rajone Akstinų kaime ūkininkas Jaroslavas Banevičius neteko apie 70 avių – jos buvo sudraskytos naktį ganykloje. Makniūnų kaime ūkininkaujantis Petras Baranauskas iki šiol didžiavosi didžiausia – pusės tūkstančio – avių banda Alytaus rajone. Šį skaičių pakoregavo vilkai, išpjovę 32 veislines avis. Vien Alytaus rajone šį mėnesį vilkai nugalabijo apie 50, o Varėnos rajone – per 20 naminių gyvulių.

Vilkų grobiu tapo ne vien avys. Šilutės rajone Bumbuliškės kaime jie sudraskė telyčaitę, priklausiusią ūkininkams Kungiams. Savininkai patyrė nemažą nuostolį – apsėklinta telyčaitė turėjo tapti veisline karve.

Per Lietuvą vilnija žinios apie vilkų sudraskytas avis.Romo Jurgaičio nuotrauka

Gerokai didesnius nuostolius nei pernai jau patyrė ir Jonavos rajono, kuriame galvijų laikoma palyginti nedaug, gyventojai. Jonavos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Marčiukaitis sakė, kad šiemet užfiksuoti trys vilkų siautėjimo atvejai.

Žmonės pateikė pareiškimus seniūnijoms apie padarytą žalą – sudraskytas penkias avis ir du jauniklius. Tačiau neretai nukentėjusieji nesikreipia dėl žalos atlyginimo. Vedėjas teigė girdėjęs ir apie kitus atvejus, tačiau jų komentuoti nenorėjo. „Lietuvos žinių“ duomenimis, neseniai Jonavos rajone vilkai papjovė kelias ožkas.

Savivaldybės atstovas neslėpė, kad problemos mastas Jonavos rajone didėja. Pernai šiai savivaldybei buvo oficialiai pranešta tik apie dvi sudraskytas avis. „Manau, kad aplink Bukonis yra ne viena vilkų gauja ir neaišku, kokio dydžio.

Šiuo metu tie vilkai migruoja, eina iš miškų masyvų ir puola naminius gyvulius, mokydami jauniklius medžioti. Jei naminiai gyvuliai visus metus būtų laikomi lauke, jei jų neuždarytume į tvartus, žala būtų dar didesnė, ypač žiemą, kai žvėrims pradeda trūkti maisto“, – neabejojo Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

Jo nuomone, nors kompensacijos patyrusiems žalą ūkininkams ir yra skiriamos iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo fondo, tačiau jos nekompensuoja visų padarytų nuostolių, ypač tais atvejais, kai vilkai išpjauna veislinius gyvūnus.

„Už suaugusią avį, jei neklystu, mokama 180 eurų. Tai nepadengia gyvulio įsigijimo kainos, pašarų ruošimo, kasdienės priežiūros“, – sakė J. Marčiukaitis.

Jis mano, kad vilkų medžiojimo limitus būtina gerokai padidinti.

J. Marčiukaičiui pritarė ir Jonavos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Kubiliūnas. „Vilkų reikėtų daugiau šaudyti“, – konstatavo jis. Pirmininkas pats dėl šios problemos į Aplinkos ministeriją atskirai nesikreips – tai padarys Lietuvos ūkininkų sąjunga.

Ūkininkai siekia, kad vilkų būtų sumedžiojama daugiau.pixabay.com nuotrauka

„Blogiausia, kad niekas vilkų nesuskaičiuoja, niekas nežino, kiek jų yra, kiek reikėtų sumažinti jų populiaciją. Medžiotojams ši problema neįdomi. Piktina ir ministerijos pasakymai, kad ūkininkai turi atbaidyti vilkus, saugoti savo gyvulius, juos drausti. Tačiau po dvejų iš eilės blogų metų ūkininkų kišenės tuščios, tverti tvoras – nemažai kainuoja, o jei ūkininkauji nuomojamoje žemėje, iš viso nesinori imtis tokio sprendimo“, – kalbėjo R. Kubiliūnas.

Šiemet Lietuvoje pradėta diegti nauja vilkų populiacijos skaičiavimo metodika. Remiantis ja, galima tiksliau nustatyti šalyje gyvenančių šios rūšies gyvūnų skaičių bei koreguoti kasmetį leidžiamų sumedžioti vilkų kiekį. Pagal šią Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkų pasiūlytą vilkų populiacijos apskaitos metodiką atlikti skaičiavimai esą rodo, jog siekiant išlaikyti tinkamą vilkų populiacijos lygį šiemet būtų tikslinga leisti jų sumedžioti iki 110.

Žemės ūkio ministerija siekia, kad vilkų būtų sumedžiojama du kartus daugiau , o ūkininkų patirtų nuostolių kompensavimo tvarka – tobulinama.