Tyrimas dėl „Swedbank“ baigtas: nuspręsta kurti finansinių nusikaltimų žvalgybos skyrių
Vie­na di­džiau­sių Skan­di­na­vi­jos fi­nan­sų gru­pių „Swed­bank“, vei­kian­ti tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se, įkurs fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų žval­gy­bos sky­rių, o ban­ko va­do­vė iš­lai­kė sa­vo pos­tą.

„Swedbank“ penktadienį per biržą pranešė gavęs analitinio konsultacinio centro „Forensic Risk Alliance“ (FRA) atlikto tyrimo dėl įtariamo pinigų plovimo pirmines išvadas. Jos pateiktos ir Švedijos finansų priežiūros institucijai.

„Nusprendžiau įkurti specialų finansinių nusikaltimų žvalgybos skyrių, kuris padės laikytis mūsų politikos, kadangi nusikalstama veikla vystosi“, – pareiškė banko vadovė Birgitte Bonnesen.

Birgitte Bonnesen.

Jos teigimu, bankas yra įsipareigojęs laikytis aukštų etikos standartų ir pripažįsta, jog finansinių nusikaltimų rizika yra svarbus iššūkis visuomenei.

„Toliau investuosime į mūsų procesus ir technologijas bei užtikrinsime, kad bus tobulinama efektyvi ir tvari kasdienė rizikos valdymo praktika“, – sakė banko vadovė.

„Swedbank“ direktorių tarybos pirmininkas Larsas Idermarkas pareiškė, kad taryba pasitiki banko vadove ir jos gebėjimu vadovauti bei valdyti procesus, kovojant su pinigų plovimu.

„Swedbank“ labai rimtai žiūri į savo įsipareigojimus kovoti su pinigų plovimu ir telkia dėmesį į nuolatinį jo gebėjimo kovoti su finansiniais nusikaltimais vystymą. Direktorių taryba yra įsipareigojusi užtikrinti vadovybei visus išteklius, reikalingus šiame svarbiame darbe. Todėl taryba nusprendė giliau apsvarstyti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis“, – sakė L. Idermarkas.

Pasak Švedijos visuomeninio transliuotojo SVT, Švedijos „Swedbank“ beveik dešimtmetį galėjo vykti plataus masto nuolatinis pinigų plovimas, kuriame dalyvavo ir „Danske Bank“ filialai Baltijos šalyse.

Tiriamosios žurnalistikos laida „Uppdrag Granskning“ pranešė, kad mažiausiai 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų) buvo perkelta tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialų Baltijos šalyse.

SVT pranešė, kad sandoriai, susiję su įtariamu pinigų plovimu, vyko 2007–2015 metais. Tarp maždaug 50-ies klientų yra realiai neveikusių įmonių ir bendrovių, kurios nevykdė jokios veiklos.

Estijos ir Suomijos finansų priežiūros institucijos nusprendė pradėti bendrą tyrimą, kad atidžiai išnagrinėtų Švedijos žiniasklaidos priemonių pateiktą informaciją dėl didelio masto pinigų plovimo „Swedbank“.