Turtingiausiu Lietuvoje išlieka Nerijus Numavičius
Tur­tin­giau­sias Lie­tu­vo­je žmo­gus yra VP gru­pės pa­grin­di­nis ak­ci­nin­kas Ne­ri­jus Nu­ma­vi­čius, o jo tur­tas ver­ti­na­mas 1,2 mlrd. eu­rų, ar­ba 200 mln. eu­rų ma­žiau nei prieš me­tus, ra­šo por­ta­las al­fa.lt, rem­da­ma­sis tur­tin­giau­sių ša­lies žmo­nių są­ra­šą su­da­ran­čiu žur­na­lu „Top“.

Žurnalo skaičiavimais, N.Numavičius turtu gerokai lenkia visus kitus, esančius sąraše. Jo turtas yra 1,6 karto didesnis nei į antrąją vietą pakilusio „Girteka Logistics“ valdybos pirmininko ir pagrindinio akcininko Mindaugo Railos turtas, vertinamas 750 mln. eurų. Į trečiąją vietą nukrito „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus, jo turtas vertinamas 690 mln. eurų.

Palyginti su praėjusių metų sąrašu, bendras 500 turtingiausių žmonių turtas padidėjo 1,8 mlrd. eurų ir siekia 17,59 mlrd. eurų. Turtingiausių asmenų sąraše yra 419 vyrų ir 81 moteris.

Žurnalas „Top“ asmenų turtą apskaičiuoja įvertindamas jų valdomų įmonių vertę, taip pat naudojasi visa viešai prieinama informacija apie asmenų valdomą asmeninį turtą, gautas ir deklaruotas pajamas, kitų žiniasklaidos priemonių paskelbtais faktais.