Teismas: „Fimos“ pasiūlymas greičio matuoklių konkurse neatitiko reikalavimų
Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pa­grįs­tai at­me­tė in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų bend­ro­vės „Fi­ma“ 1,372 mln. eu­rų pre­li­mi­na­rios ver­tės pa­siū­ly­mą grei­čio ma­tuok­lių kon­kur­se, kons­ta­ta­vo teis­mas.

Vilniaus apygardos teismas gruodžio 4 dieną atmetė „Fimos“ ieškinį, kuriuo bendrovė prašė panaikinti Policijos departamento sprendimą atmesti jos pasiūlymą Transporto priemonių greičio matavimo mobilios įrangos konkurse.

„Teismo vertinimu, „Fimos“ pasiūlymas buvo atmestas ne dėl jos siūlomo įrenginio pavadinimo ar rezultatų informacijos interneto paieškos svetainėse apie minėtą įrenginį nepateikimo, bet dėl techninės specifikacijos neišpildymo“, – rašoma nutartyje.

Vilniaus apygardos teismo sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.

Kol teismo sprendimas neįsigaliojo, konkursas lieka sustabdytas – tokias laikinąsias apaugos priemones „Fimos“ prašymu spalio pabaigoje yra pritaikęs teismas. Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis BNS yra sakęs, kad konkurse dalyvavo 3 bendrovės, tačiau nugalėtojas dar neišrinktas.

Konkursas paskelbtas šių metų birželį, vokai su pasiūlymais turėjo būti atplėšti liepos mėnesį, nurodoma centriniame viešųjų pirkimų portale.