Švedija ir Estija padės tirti „Swedbank“ skandalą
Es­ti­jos ir Šve­di­jos fi­nan­sų ins­pek­ci­jos svei­ki­na ir pri­ima Lie­tu­vos ban­ko siū­ly­mą bend­ra­dar­biau­ti ti­riant vie­šu­mo­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją dėl ga­li­mo pi­ni­gų plo­vi­mo per Skan­di­na­vi­jo­je ir Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vei­kian­čią „Swed­bank“ fi­nan­sų gru­pę, sa­ko­ma jų bend­ra­me pra­ne­ši­me.

Pasak Estijos ir Švedijos finansų rinkų prievaizdų, šiame tyrime turėtų dalyvauti ir Latvija – jai bus pateiktas atitinkamas siūlymas.

„Estijos ir Švedijos finansų inspekcijos labai rimtai vertina Švedijos SVT televizijos vasario 20-ąją paskelbtus duomenis dėl galimo pinigų plovimo per „Swedbank“, – sakoma pranešime, kuriuo patvirtinama, kad šio skandalo tyrimas pradėtas kartu.

Lietuvos bankas ketvirtadienį išplatino pranešimą, kuriuo tikino teiksiąs pagalbą Švedijos ir Estijos priežiūros institucijoms atliekant tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo per vieną didžiausių Baltijos valstybėse finansų grupę „Swedbank“.

Švedijos televizija SVT skelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007–2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

Estijos dienraštis „Postimees“ tvirtino turįs duomenų apie daugiau kaip dešimties Estijos „Swedbank“ klientų sąsajas su įtartinais pinigų pervedimais, kurių sumos siekdavo milijonus ar dešimtis milijonų JAV dolerių.

„Swedbank“ grupės vykdomoji direktorė Birgitte Bonnesen komentuoti šį skandalą atsisakė, pareikšdama, kad bankas tokia informacija nedisponuoja.

Vis dėlto, ketvirtadienį „Swedbank“ pranešė užsakysiąs išorinį šio skandalo tyrimą, kurį atlikti patikėsiąs tarptautinei audito bendrovei „Ernst & Young“.

Akcijos kyla

Dėl įtarimų pinigų plovimu daugiau kaip 20 proc. per dvi dienas kritęs Švedijos banko „Swedbank“ akcijų kursas penktadienį pakeitė kryptį ir patraukė aukštyn.

Banko akcijos Stokholmo biržos prekybos sesijos pradžioje pabrango 3,4 procento.

Žiniasklaidai pranešus, kad trijose Baltijos šalyse veikiantis „Swedbank“ gali būti susijęs su pinigų plovimu per „Danske Bank“, Švedijos banko akcijų kursas trečiadienį krito 13,6 proc. ir ketvirtadienį toliau traukė žemyn.

Per dvi dienas banko akcijos atpigo 21,7 proc., o jo rinkos kapitalizacija iki ketvirtadienio vakaro sumažėjo 4,88 mlrd. eurų.

Švedijos televizija SVT šios savaitės pirmoje pusėje pranešė, jog įtariama, kad per „Swedbank“ buvo beveik dešimtmetį sistemingai plaunamos didelės pinigų sumos – tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ padalinių Baltijos šalyse buvo pervesta mažiausiai 40 mlrd. Švedijos kronų (apie 3,8 mlrd. eurų).

Pasak SVT, pervedimai, kurie, kaip įtariama, buvo vykdomi plaunant pinigus, buvo atlikti 2007–2015 metais tarp maždaug 50 klientų, kurie, kaip paaiškėjo, buvo priedangos bendrovės arba įmonės, kurios nevykdė jokios veiklos.

Tuo tarpu „Swedbank“ per vertybinių popierių biržą ketvirtadienį pranešė, jog „Swedbank“ grupės vykdomoji direktorė Birgitte Bonnesen (Brigita Bonesen) nusprendė audito bendrovei „Ernst & Young“ užsakyti išnagrinėti turimą medžiagą ir atlikti Švedijos televizijos paskelbtos informacijos išorės tyrimą.