Svarbiausia Lietuvos eksporto ir importo partnerė – Rusija
Lie­tu­vos eks­por­tas šių me­tų sau­sio-va­sa­rio mė­ne­siais sie­kė 4,533 mlrd. eu­rų, im­por­tas – 4,886 mlrd. eu­rų, ar­ba ati­tin­ka­mai 8,9 proc. ir 5,4 proc. dau­giau nei per du 2018-ųjų mė­ne­sius. Svar­biau­sios Lie­tu­vos eks­por­to ir im­por­to par­tne­rės šie­met – Ru­si­ja, Len­ki­ja ir Vo­kie­ti­ja.

Lietuvos užsienio prekybos deficitas šiemet sudarė 352,5 mln. eurų ir buvo 25,2 proc. mažesnis nei prieš metus (471,3 mln. eurų), negalutinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Be mineralinių produktų, eksportas per metus padidėjo 11,5 proc., importas – 6,6 procento. Vien lietuviškos kilmės prekių eksportas išaugo 8,3 proc., iki 2,808 mlrd. eurų, o be mineralinių produktų – 12,9 procento.

Svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės šiemet buvo Rusija (12,2 proc.), Lenkija (8,5 proc.), Latvija (8,5 proc.) ir Vokietija (8 proc.), importo – Rusija (17,1 proc.), Vokietija (11 proc.), Lenkija (10,6 proc.) ir Latvija (6,8 proc.)

Vien lietuviškos kilmės prekių eksportas išaugo 8,3 proc., iki 2,808 mlrd. eurų, o be mineralinių produktų – 12,9 procento.

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,7 proc.), Lenkiją (9,5 proc.), Švediją (7,1 proc.), Latviją (6,1 proc.) ir Jungtinę Karalystę (6 proc.).

Per mėnesį (vasarį, palyginti su sausiu) eksportas sumenko 1,8 proc. iki 2,246 mlrd. eurų, importas – išaugo 5,4 proc. iki 2,507 mlrd. eurų. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,5 proc., importas – 8,7 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas smuko 7,7 proc., be mineralinių produktų – 0,9 procento.

Lietuva per du mėnesius daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 12,8 ir 20,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,9 ir 15,8 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,7 ir 12,5 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (17,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (12,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,1 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,8 proc.).