Sutarta dėl savarankiškai dirbančiųjų mokestinės naštos mažinimo
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė 2019 me­tų Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tams, ku­riuo­se nu­ro­do­mi vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ir pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų ta­ri­fai dir­ban­tiems pa­gal dar­bo su­tar­tis ir sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims.

Šie sprendimai antradienį priimti po svarstymo – tai antrasis, bet ne galutinis, teisės aktų priėmimo etapas. Teisės aktai, kuriuos įtvirtinti socialinio ir sveikatos draudimo tarifai, galutinai įsigalios, jei Seimas patvirtins projektus trečiuoju balsavimu ir jei juos pasirašys prezidentas, rašoma pranešime spaudai.

Įmokų tarifai nuo 2019 metų turi keistis, nes mažinant šešėlį darbo santykių srityje nuspręsta sujungti darbdavio ir darbuotojo mokamas įmokas. Tai reiškia, kad darbo užmokestis dirbantiems pagal darbo sutartis „ant popieriaus“ kitais metais paaugs 1,289 karto, bet darbuotojas nuo savo darbo užmokesčio mokės visą socialinio ir sveikatos draudimo tarifą. Darbdaviui beliks mokėti tik nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinį draudimą.

Socialinio draudimo įmokos 2019 metais bus mokamos nuo sumos, kuri ne didesnė nei 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių per metus. 2020 metais įmokų lubos sieks 84 vidutinius šalies darbo užmokesčius, 2021 metais – 60.

Numatytas lubas viršijusiai pajamų daliai taikomas 0 proc. socialinio draudimo įmokų tarifas, tačiau privalomajam sveikatos draudimui lubos netaikomos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad 2019 metais mokestinė našta dirbantiems pagal darbo sutartis turėtų mažėti dėl 0,55 proc. punkto mažesnio valstybinio socialinio draudimo tarifo, 1 proc. punkto mažesnio gyventojų pajamų mokesčio ir neapmokestinamojo pajamų dydžio.