Suremontuotas vienas Kruonio HAE agregatų
Bai­gus re­mon­tuo­ti vie­ną iš ke­tu­rių Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės (HAE) ag­re­ga­tų, jis sau­giai ga­lės veik­ti dar apie 15 me­tų, pra­ne­šė elek­tri­nę val­dan­ti „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“ (LEG). 

„Įvertinę nuo 1992 metų elektrą gaminusio įrenginio būklę, priėmėme sprendimą pradėti jo kapitalinį remontą“, – pranešime teigė LEG gamybos direktorius Darius Kucinas. Pasak bendrovės, tokio masto remontas atliktas pirmą kartą per elektrinės istoriją. Jo metu 600 tonų sveriantį agregato rotorių (sukamoji variklio arba darbo mašinos dalis) reikėjo iškelti ir vėl grąžinti į vietą. 225 megavatų (MW) galios įrenginio remontas vyko nuo vasario pradžios, tačiau visas procesas truko beveik dvejus metus. „Jau 25 metus veikė šitas agregatas. Kadangi kiti agregatai – trečias, ketvirtas – jie dar yra gerokai jaunesni (...), tai jų būklė yra geresnė, dar neatėjo laikas jų remontuoti, bet jis po kelerių metų gali ateiti“, – sakė LEG atstovas spaudai Valentas Neviera. Remonto metu Lietuvos specialistams talkino Ukrainos gamyklos, gaminusios daugelį įrenginio detalių, atstovai. Naujos detalės taip pat gamintos Ukrainoje. Pasak LEG, Kruonio HAE – vienintelė tokia elektrinė Baltijos šalyse – balansuoja elektros gamybą ir suvartojimą, užtikrina avarinį Lietuvos energetikos sistemos rezervą, gali per kelias minutes pasileisti po sisteminės avarijos (vadinamojo „black out“). 2018 metais du iš keturių Kruonio HAE agregatų teikia antrinio avarinio rezervo paslaugą (400 MW galia), o dar du – gamina elektrą pagal rinkos poreikį. Bendra maksimali visų 4 Kruonio HAE agregatų galia siekia 900 MW. Plečiant Kruonio HAE pajėgumus, planuojama statyti penktąjį (225 MW galios) agregatą.