Sumažintas PVM tarifas grąžintų maisto pirkėjus iš Lenkijos
2008 me­tais iki 21 proc. pa­di­din­tas pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fas bu­vo įvar­di­ja­mas kaip lai­ki­na prie­mo­nė įsi­siau­tė­jus kri­zei. Ta­čiau pra­ėjus de­šim­čiai me­tų po kri­zės bu­vęs 18 proc. PVM ta­ri­fas ne­grą­žin­tas. Vers­las pri­me­na val­džiai, kad ji ne­si­lai­ko pa­ža­dų, o per su­nki mo­kes­čių naš­ta iš­gi­nė var­to­to­jus pirk­ti mais­to pro­duk­tų į Len­ki­ją.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) mano, jog būtų galima priimti sprendimą sumažinti PVM tarifą bent maisto produktams, kad valstybės biudžeto praradimai būtų mažesni. „Tokiu atveju didžiausią naudą pajustų mažas pajamas gaunantys gyventojai, kurių beveik visą pirkinių krepšelį sudaro maisto produktai, – rašoma LPK pranešime. – Toks lengvatinio PVM įvedimas neturėtų būti siejamas su naujų mokesčių atsiradimu, nes neigiamą poveikį neutralizuos didesnis vietos produkcijos vartojimas, didindamas Lietuvoje mokesčius mokančių įmonių apyvartas.“

Pasak LPK, vietos gamintojams šiuo metu sunkiai sekasi konkuruoti su įvežtine produkcija, ypač iš Lenkijos, kuriai taikomas 5 proc. lengvatinis PVM tarifas. „Rinkoje konkurencija yra tokia didelė, kad kai kurios kainos nekinta dešimtmečiais. Pelningumo rodikliai maisto produktų gamybos sektoriuje nedidėja nuo 2009 metų. Statistikos departamento duomenimis, maisto produktų gamybos įmonių metinis pelningumas 2009–2017 metais buvo vidutiniškai apie 3 proc., tai maždaug du kartus mažesnis pelningumas nei kitų apdirbamosios gamybos šakų įmonių rodikliai. Dar daugiau, pažiūrėjus detaliau, pavyzdžiui, mėsos perdirbimo, konservavimo ir mėsos produktų gamybos šakoje įmonių pelningumas buvo vos 0,2 procento“, – teigiama LPK pranešime.

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenimis, nuo 2002 metų įsigaliojus sumažintam PVM, tam tikros mėsos kaina per pirmus metus sumažėjo maždaug ketvirtadaliu ir ateinančius metus laikėsi stabili.

LPK siūlo taikyti 5 proc. PVM tarifą būtiniausių maisto produktų grupėms: pieno produktams, grūdų produktams – miltams, kruopoms, makaronams bei dribsniams, mėsai ir jos gaminiams.

Šiuo metu 24 Europos Sąjungos šalys taiko sumažintą PVM tarifą tam tikriems maisto produktams, o kelios iš jų – 0 procentų. „Nors perdirbimo grandyje PVM mažinimas jokios įtakos neturi (kadangi derantis su prekybos tinklais kaina nustatoma be PVM, o eksportuojama produkcija PVM neapmokestinama), vartojimo grandyje PVM sumažinimas leistų sumažinti galutines produkcijos kainas“, – tvirtina LPK.

Tai reiškia, kad vartotojai galėtų daugiau pirkti kitų, ne tokių būtinų prekių ar paslaugų, o dėl sumažinto PVM prarastas pajamas biudžetui kompensuotų didesnis vartojimas. „Tokiu būdu būtų eliminuotas neapskaitytas tam tikrų maisto produktų pardavimas turgavietėse. Kaip parodė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atliktas tyrimas, turguje deklaruojama tik 1/3 mėsos pardavimų, kurie gali sudaryti apie 240 mln. eurų“, – rašoma LPK pranešime.

Statistikos duomenimis, oficialiai apie 28 proc. Lietuvoje suvartojamos paukštienos yra lenkiška. „Žinant, kad Pietvakarių Lietuvos gyventojai apsiperka Lenkijoje bei nustatomi atvejai, kai mūsų šalyje prekiaujama nelegaliai įvežta neapskaityta paukštiena arba ji perdirbama, realiai šie skaičiai yra kur kas didesni. Priartinus PVM tarifą prie kaimyninių šalių taikomo PVM tarifo maisto produktams, sumažėtų produktų kainos, vietos produkcija taptų konkurencingesnė ir tai padėtų lietuviškai produkcijai konkuruoti su pigesniu importu, ypač iš Lenkijos“, – teigia LPK.

Kitas akivaizdus pavyzdys – Statistikos departamento duomenimis, miltų importas viršija miltų eksportą apie 3 kartus. Sumažinus PVM tarifą ir sumažėjus produkcijos kainoms, vartotojai nebeturėtų priežasties važiuoti pirkti produktų kitur.

Lenkijos centrinis statistikos biuras skelbia, kad pernai trečiąjį ketvirtį lietuvių pirkiniams Lenkijoje išleista metinė lėšų suma siekė beveik 360 mln. eurų.

FAKTAI

Pernai pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamos biudžete gruodį siekė 252 mln. eurų.

Per visus 2018 metus mokesčių mokėtojai apskaičiavo 2,153 mlrd. eurų grąžintino PVM.

Per visus 2018 metus grąžinta 1,226 mlrd. eurų PVM.

Gruodį grąžinto PVM suma siekė 132,5 mln. eurų.

2018-ųjų gruodžio pabaigoje PVM permoka siekė 387,033 mln. eurų.

Bendros valstybės biudžeto mokestinės pajamos pernai buvo 6,184 mlrd. eurų. Tik PVM surinkta 3,54 mlrd. eurų.

Šaltinis: VMI, FM