Sukčiai siuntinėja pranešimus bankų ir SEB, ir „Swedbank“ vardu
SEB ban­ko Es­ti­jos pa­da­li­nys gy­ven­to­jus pers­pė­jo, kad in­ter­ne­te pla­ti­na­mas pra­ne­ši­mas, ra­gi­nan­tis „Swed­bank“ klien­tus pe­rei­ti į SEB, įve­dus slap­ta­žo­dį, nau­do­jan­tis mo­bi­lią­ja prog­ra­mė­le „Smart-ID“.

Trečiadienį buvo paskelbtas pranešimas, kad SEB banko vardu platinami elektroniniai laiškai, siūlantys „Swedbank“ klientams pereiti į kitą banką ir įvesti savo asmens duomenis. Paskui išvaloma „Swedbank“ kliento sąskaita. SEB banko Estijos padalinio atstovė spaudai Julia Piilmann kategoriškai paprašė ignoruoti tokius laiškus, kadangi bankas panašaus pobūdžio pranešimų nesiuntinėja. Pastebėjus, kad pinigai iš sąskaitos nurašyti, bankas pataria parašyti pranešimą policijai ir nedelsiant perrašyti „Smart-ID“ programėlę.

Estijos informacinių sistemų departamentas pranešė, jog tokie pranešimai jau siuntinėjami ir „Swedbank“ vardu.