Sukčiai įsigudrino vadovų vardu apgaudinėti bendrovių buhalteres
Tei­sė­sau­ga įspė­ja apie su­kčia­vi­mo bū­dą, kai bend­ro­vių bu­hal­te­riams siun­čia­mi me­la­gin­gi laiš­kai, pra­šant di­rek­to­riaus var­du per­ves­ti lė­šas į sąs­kai­tą už­sie­ny­je.

„Lietuvoje nuo pirmadienio pradėjo plisti melagingi elektroniniai laiškai, siunčiami juridiniams asmenims į buhalterijas, finansų skyrius, prisistatant įmonių direktoriais su klausimais, koks yra įmonės balansas ir ar galima padaryti pavedimą“, – žurnalistams trečiadienį sakė Kauno apskrities Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos viršininko funkcijas atliekantis Danas Tamkevičius.

Policijos duomenimis, antradienį tokiais sukčiais patikėjusi žemės ūkio bendrovės buhalterė pervedė 49,2 tūkst. eurų.

Buhalterė pavedimą atliko gavusi apgaulingą elektroninį laišką.