Su 2018-aisias baigiasi 500 eurų era
Eu­ro zo­na ren­gia­si baig­ti leis­ti 500 eu­rų no­mi­na­lo bank­no­tus ir dau­gu­ma bend­ros va­liu­tos blo­ko ša­lių nuo ki­to mė­ne­sio ne­be­leis į apy­var­tą šių vio­le­ti­nės spal­vos bank­no­tų, ku­riuos, kaip bai­mi­na­si ins­ti­tu­ci­jos, yra per daug pa­mė­gę nu­si­kal­tė­liai.

„Nuo 2019 metų sausio 27 dienos 17 iš 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų nebeleis 500 eurų banknotų į apyvartą,“ – paskelbė Europos Centrinis Bankas (ECB) savo svetainėje.

Tačiau Austrija ir Vokietija iki balandžio 26 dienos dar leis šio nominalo banknotus į apyvartą, „kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas ir dėl logistinių priežasčių“, pažymėjo ECB.

Apyvartoje esantys 500 eurų banknotai ir toliau bus teisėta mokėjimo priemonė ir galės būti naudojami atsiskaitymams.

2016 metų gegužę ECB paskelbė, kad nauji 500 eurų banknotai nebebus leidžiami.

ECB „nusprendė visam laikui nutraukti 500 eurų banknoto leidimą ir išimti jį iš euro banknotų serijos atsižvelgdamas į nuogąstavimus, jog šis banknotas padeda užsiimti neteisėta veikla“, tuomet pareiškė euro zonos centrinis bankas ir pridūrė, kad tai bus padaryta maždaug 2018 metų pabaigoje.

Didžiausio nominalo bendrosios valiutos zonos banknotas, kaip ir 1 tūkst. Šveicarijos frankų (888 eurų) banknotas, yra vienas vertingiausių banknotų pasaulyje.

Ekspertai mano, kad 500 eurų banknotai dėl didelės savo vertės ir galimybės lengvai pervežti dideles sumas įgijo didžiulę paklausą tarp nusikaltėlių, kurie juos naudoja pinigų plovimui ir net teroristų finansavimui. Kai kuriuose sluoksniuose šie banknotai net buvo praminti binladenais – pagal velionį džihadistų tinklo „al Qaeda“ lyderį Osamą bin Ladeną.

ECB statistiniais duomenimis, 500 eurų banknotai sudaro vos 2,4 proc. visų apyvartoje esančių banknotų, tačiau jų vertė sudaro kiek daugiau nei 20 proc. visų banknotų vertės. Lapkričio pabaigoje apyvartoje buvo 521 mln. šio nominalo banknotų.

Beje, 500 eurų nominalo banknotai paskutinį kartą buvo atspausdinti 2014 metais, o nauji banknotai į apyvartą buvo leidžiami iš atsargų.