Statybų sektoriuje galimai šešėlyje slepiama 1,5 milijardo eurų
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) skai­čiuo­ja, kad yra dau­giau kaip 500 sta­ty­bos bend­ro­vių, ku­rios ga­li­mai nu­slė­pė mo­kes­čius. Pa­sak ins­pek­ci­jos, to­kios įmo­nės ne­bus bau­džia­mos iš kar­to ir joms bus lei­džia­ma pa­si­tai­sy­ti.

Apie 1,5 milijardo eurų – tiek lėšų šešėlyje galimai slepia statybų sektorius. VMI teigia, kad pernai pavyko atrasti daugiau kaip 700 įmonių, kurios nebuvo sumokėjusios visų mokesčių. Iš jų susigrąžinta apie 7 milijonus eurų.

Šiemet taip pat atrinktas panašus statybų bendrovių skaičius. Pasak inspekcijos, iš pradžių įmonių prašoma pasitikslinti duomenis, kai kurie verslininkai kviečiami pokalbio.

Tuo metu statybininkų asociacija teigia, kad prie šešėlio gausiai prisideda ne tik įmonės, bet ir dirbantys statybose su verslo liudijimais. Jų statybinėms paslaugoms teikti išduodama apie 20 tūkstančių.