Stasys Jakeliūnas užsimojo prieš skandinavų bankus
Lie­tu­vo­je bei ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se yra per di­de­lė Šve­di­jos ka­pi­ta­lo ban­kų kon­cen­tra­ci­ja, to­dėl vie­nas iš dvie­jų ša­ly­je vei­kian­čių šve­diš­kų ban­kų – SEB ar­ba „Swed­bank“ – tu­rė­tų bū­ti par­duo­tas, sa­ko 2009 me­tų eko­no­mi­nės kri­zės prie­žas­tis ana­li­zuo­jan­čio Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Sta­sys Ja­ke­liū­nas.

Parlamentaro teigimu, tokia rekomendacija galėtų būti įrašyta Seimui komiteto išvadose – jos bus pateiktos, baigus prieš dešimtmetį vykusios ekonomikos krizės aplinkybių tyrimą.

„Švedija kol kas neketina stoti į euro zoną, o tai, kad euras jiems nėra namų valiuta, mes esame (Lietuva – BNS) dar vis priklausomi nuo Švedijos bankų sistemos, yra vienas iš rizikos veiksnių“, – kalbėjo parlamentaras.

Pasak S. Jakeliūno, „tai yra diskutuotinas klausimas“, bet apie tai jau kalbama seniai.

„Švedijos bankų koncentracija yra per didelė ir kelia tam tikrą grėsmę. Tai jau dešimtmečio ar penkiolikos metų senumo informacija, kaip aiškėja iš tam tikrų pokalbių“, – teigė S. Jakeliūnas.

Seimas pavasarį įpareigojo komitetą ištirti, kaip ankstesnės vyriausybės tvarkė šalies finansus nuo 2005 metų. Komitetas analizuoja dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų veiklą valdant šalies finansus. Tyrimą planuojama baigti iki 2019 metų balandžio 15 dienos.

Mykolas Majauskas – apie kliedesius

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Mykolas Majauskas vadina kliedesiais, kurie griauna pasitikėjimą Lietuvos bankų sistema.

„Neatsakingi pareiškimai apie tai kas, kam ir kada turi būti parduota primena Kremliaus valdymo metodus. Tokie kliedesiai gali sukelti nepasitikėjimą Lietuvoje veikiančiais bankais. Nekvestionuojama, jog skandinavų bankų koncentracija Lietuvoje didelė, tačiau norint didinti konkurenciją, Lietuva turi kviesti naujus bankus ir investuotojus, o ne versti Švedijos akcininkus parduoti jau veikiančius. Toks valdančiosios daugumos atstovo požiūris daro neigiama įtaką Lietuvos investicinei aplinkai ir atgraso potencialius Europos sąjungos investuotojus“, – išplatiname pranešime spaudai teigė M. Majauskas.

R. Karbauskis: „Tai nieko nereiškia“.

S. Jakeliūno siūlymas nesulaukė ir valdančiųjų lyderio pritarimo.

„Jakeliūno pareiškimas nieko nereiškia. Net Seimo pirmininkui taip pasakius, nieko nereiškia, nes ne šitie žmonės priiminėja sprendimus bankų srityje“, – BNS teigė R. Karbauskis.

R. Karbauskis siūlo nesureikšminti S.Jakeliūno pareiškimų./ Romo Jurgaičio nuotrauka

„Tai pareiškimas žmogaus, kuris mano taip“, – pridūrė frakcijos vadovas.

R. Karbauskis siūlo S. Jakeliūno kalbų nesureikšminti.

„Nereiktų labai stipriai visiems įsitempti. Jeigu argumentai yra rimti, jeigu jie bus pateikti Seimui, tada Seimas svarstys, jeigu argumentų nėra, o yra tik emocinis įvertinimas, nebus ir sprendimo“, – teigė R. Karbauskis.