Spaustuvėse – ekoinovacijų banga
Lie­tu­vos spaus­tu­vė­se pa­sta­ruo­ju me­tu vyks­ta ryš­kūs po­ky­čiai. At­si­nau­ji­nant tech­no­lo­giš­kai, ša­lia sie­kio bū­ti kon­ku­ren­cin­giems, teik­ti aukš­čiau­sio ly­gio pa­slau­gas vis daž­niau ak­cen­tuo­ja­mas no­ras ma­žin­ti gam­tos tar­šą.

Poligrafijos sektoriaus gamyba yra neišvengiamai susijusi su gamtos išteklių naudojimu. Modernizacijos projektus vykdančios spaustuvės renkasi įrangą ir technologijas, kurios gamybos procese reikalauja mažiau energijos sąnaudų, leidžia naudoti mažiau kenksmingų medžiagų, palieka mažiau atliekų.

Sostinės įvairių spausdinimo ir reklamos paslaugų įmonė „Marškinėlis“ neseniai įsigijo naujovišką ekologišką penkiaspalvę skaitmeninės spaudos mašiną ir automatines popieriaus įspaudų gamybos ir lankstymo stakles. Įmonės savininkas Dalius Malcius neslėpė: turėta spausdinimo ir įspaudų gaminimo įranga buvo pasenusi, nusidėvėjusi, neatitiko rinkos diktuojamų poreikių ir teršė aplinką. „Modernizavimas – tai ir ekologija, ir inovacija“, – sakė įmonės savininkas.

Nauja įranga „Marškinėlyje“ veikia tik mėnuo, todėl D. Malcius dar nesiryžo pateikti konkrečių skaičių, kiek sumažėjo gamybos atliekų ir kiek augo bendrovės pajamos bei pelningumas. „Tačiau matau, kad viskas yra į gera: padaugėjo užsakymų, atsirado daugiau ir įdomesnių produktų, o gamyba vyksta daug greičiau. Lietuvoje tėra kelios įmonės, kurios gali skaitmenine spauda spausdinti vadinamąją baltą spalvą ant juodo popieriaus ar baltą spalvą ant skaidraus lipduko. Juk anksčiau buvo tik šilkografija arba ofsetinė spauda ir spausdinami tik dideli tiražai. Dabar galime priimti ir mažus užsakymus, atlikti juos greitai ir už gerą kainą“, – tvirtino „Marškinėlio“ savininkas.

Spaustuvę iškėlė už miesto

Kauniškė „Kopa“, iš miesto išsikėlusi į Kauno laisvąją ekonominę zoną, siekdama, kad aplinkos tarša būtų kuo mažesnė, ne tik įdiegė naujausias ofsetinės spaudos paslaugas, bet ir investavo į bendrovės pastatus. Nauji statiniai atitinka A energinės klasės reikalavimus: gamybiniams plotams visai nereikės naudoti energijos.

Apskaičiuota, kad tiek energijos, kiek išskiria gamybos įrenginiai, turėtų pakakti patalpoms apšildyti, o įrengta šildymo sistema, skirta biuro plotui, yra rezervinis šildymo šaltinis.

„Kopos“ vadovas Saulius Mudėnas anksčiau sakė, kad dirbant su turėta įranga spaustuvė per metus sunaudodavo apie 75 tonas įvairių cheminių medžiagų. Naujų spaudos mašinų darbui užteks tris kartus mažesnio chemikalų kiekio – 23 tonų.

Nauja įranga – naujos paslaugos

Viena seniausių ir ilgametes tradicijas turinčių spaustuvių Šiaulių „Titnagas“ vien šiais metais į modernizaciją investavo 83 tūkst. eurų. 95 metus veikianti įmonė spausdina knygas, laikraščius, kalendorius, įmonių blankus, plakatus, lankstinukus, pakuotes, autobusų bei renginių bilietus ir kitokią produkciją.

„Įsigijome kelis įrenginius, pradėjome teikti naujas paslaugas, tokias kaip kalendorių auksavimas. Be auksavimo preso, įsigijome knygų siuvimo mašiną, skaitmeninės spaudos aparatą ir keletą kitų“, – vardijo bendrovės direktorius Edvardas Kukanauskas.

Lietuvai tampant vienu iš Europos poligrafijos centrų, vietos rinkoje spaustuvėms tenka „pasigrumti alkūnėmis“. Pasak E. Kukanausko, reikia kovoti dėl išlikimo, ieškoti, ko nedaro kiti, konkuruoti kaina.

„Mes neturime galimybių konkuruoti priimdami milžiniškus užsakymus, tačiau mažiems galime pasiūlyti ir mažesnę kainą, ir geresnę kokybę. Investuojame į naujus įrenginius taip, kad jie atsipirktų per 2–4 metus. Bet kuri įmonė be investicijų yra mirusi. Jei metus ar dvejus neinvestuosi, pasivyti kitus prireiks didžiulių pastangų“, – sakė „Titnago“ vadovas.

Bet kuri įmonė be investicijų yra mirusi. Jei metus ar dvejus neinvestuosi, pasivyti kitus prireiks didžiulių pastangų.

Stiprėja pasitelkdama paramą

Klaipėdos įmonė „Druka“, spausdinanti knygas, žurnalus, etiketes, brošiūras, plakatus, biuro spaudą, žemėlapius, katalogus, kalendorius ir lankstinukus, taip pat siekia vykdyti aplinką tausojančią veiklą. Iki 2020 metų vasaros pabaigos „Druka“ planuoja įgyvendinti ekoinvesticinį projektą. Bus įdiegta nauja skaitmeninė lazerinio pjaustymo ir bigavimo technologija, įsigyta spaudinių lankstymo ir klijavimo įranga. Tai leis ne tik padidinti darbo našumą ir gaminių kokybinius parametrus, bet ir sumažinti gamyboje susidarančių nepavojingų ir pavojingų atliekų kiekį, taupyti gamtos išteklius, mažinti aplinkos taršą.

Vilniaus bendrovė „Lodvila“ pasitelkdama Europos Sąjungos remiamus projektus sustiprino ir toliau ketina stiprinti saugiųjų dokumentų gamybos, kurioje specializuojasi, paslaugų sritį. Vilniškiai įdiegė naujovišką produktą – dokumentų neįgeriančiu paviršiumi gamybą. Tai – asmens tapatybės kortelės, vairuotojo bei valstybės tarnautojo pažymėjimai, mokėjimo ir kreditinės kortelės.

„Lodvila“ šių metų balandį pradėtą įgyvendinti projektą ketina užbaigti 2021 metų pradžioje. Per tą laiką į spaustuvę atkeliaus moderni įranga: kombinuota ofseto spaudos mašina, CtP įrenginys, spaudinių pjovimo įranga, personalizavimo (lazerinio graviravimo) įrenginys.

Technologinių ekoinovacijų banga plūstelėjo ir į kitas šalies spaustuves: modernizuojasi Kauno įmonės „Regrafas“ ir „Didmena“ (ši įmonė ne tik įsigis modernią įrangą, bet ir ant pastatų stogų ketina įrengti 194 kWp pajėgumo saulės elektrinę), sostinės knygų ir kitų leidinių leidėja „BALTO print“.