Spaudai PVM mažinamas iki 5 proc.
Sei­mas an­tra­die­nį 4 pro­cen­ti­niais punk­tais iki 5 proc. su­ma­ži­no spau­dai tai­ko­mą pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fą. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, dėl to biu­dže­tas ki­tą­met ne­tek­tų maž­daug 2 mln. eu­rų.

Už tai numatančią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisą balsavo 112 Seimo narių, prieš – vienas, susilaikė 11 parlamentarų.

„Valstietis“ Stasys Tumėnas tvirtino, kad keliais punktais sumažintas PVM yra puiki žinia „finansinės mokesčių naštos prismaugtai“ regioninei spaudai.

„Tai yra Lietuvos sugrįžimas į demokratinių pilietinių valstybių būrį. Dar ne į elitą, nes elitinėse valstybėse yra nulinis PVM tarifas periodiniams leidiniams“, – sakė S. Tumėnas.

Seimas atmetė konservatoriaus Jurgio Razmos siūlymą nuo 9 iki 5 proc. sumažinti ir PVM tarifą knygoms bei vadovėliams: už tai balsavo 42, prieš –39, o susilaikė 30 Seimo narių.

Parlamentinio Biudžeto ir finansų komiteto vadovas „valstietis“ Stasys Jakeliūnas pareiškė, kad J. Razmos siūlomas lengvatos išplėtimas lemtų papildomus biudžeto netekimus.

9 proc. PVM tarifas dabar taikomas laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, taip pat spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama užima daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto.

Lengvatinis 5 proc. tarifas dabar taikomas tik vaistams ir medicinos priemonėms, o 9 proc. – keleivių vežimui, periodinei spaudai, knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams, viešbučiams, centralizuotam šildymui.