Sostinės biudžetą pradeda pildyti „pagalvės“ mokestis
Vil­niaus vieš­bu­čių ir ki­tų ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų tie­kė­jų at­sto­vai ga­li re­gis­truo­tis prie elek­tro­ni­nės tu­ris­to rink­lia­vos dek­la­ra­vi­mo sis­te­mos, tre­čia­die­nį pra­ne­šė sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė.

Verslas kviečiamas rugpjūčio 1 – 10 dienomis adresu turistorinkliava.vilnius.lt deklaruoti praėjusį mėnesį surinktą rinkliavą, o mokestį į Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitą pervesti iki rugpjūčio 25 dienos.

Vilniuje „pagalvės“ mokesčiu vadinama turistų rinkliava pradėta rinkti šiemet liepą, jos dydis siekia eurą už vieną nakvynę.

Rinkliavos mokėti nereikia nepilnamečiams, moksleiviams, neįgaliesiems. Iki kitų metų išimtis taikoma didesnėms keliautojų grupėms.

Už turisto rinkliavos surinkimą atsakingi apgyvendinimo paslaugų tiekėjai – ne tik viešbučiai, bet ir privatūs asmenys, nuomojantys patalpas nakvynei. Turisto rinkliava nėra įskaičiuojama į kambario kainą. Ją svečiai sumoka apgyvendinimo paslaugos tiekėjui papildomai.

Surinkto „pagalvės“ mokesčio deklaracijos turės būti teikiamos kiekvieno mėnesio pradžioje iki 10 dienos už praėjusį mėnesį surinktą rinkliavą, o mokėjimai – iki 25 dienos.

Savivaldybė skaičiuoja, kad iš rinkliavos sostinės biudžetas nuo 2019 metų per metus turėtų pasipildyti apie 2 mln. eurų.