Socialinės kortelės erzina pašalpų gavėjus
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ėmu­si da­ly­ti kor­te­les, į ku­rias per­ve­da­mos so­cia­li­nės pa­šal­pos, Uk­mer­gės ra­jo­no me­ri­ja su­lau­kia prie­kaiš­tų dėl dis­kri­mi­na­ci­jos, ne­pa­gar­bos ir pa­žei­džia­mų žmo­gaus tei­sių. Ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se to­kia sis­te­ma vei­kia jau ne vie­nus me­tus, ne­sle­pia­ma, kad ais­tros dėl kor­te­lių ver­da ir ten.

Pastaroji savaitė tapo iššūkiu socialines korteles gavusioms nepasiturinčiųjų kategorijai priskirtoms ukmergiškių šeimoms, su jomis dirbantiems socialiniams darbuotojams ir parduotuvėms, aptarnaujančioms tokių kortelių turėtojus. Rajono valdžios atstovų telefonai tebekaista – skambinantieji žeria priekaištus dėl esą varžomų žmogaus teisių. Būtent taip nepasiturintieji sutiko žinią, kad socialinės pašalpos jiems išmokamos nebe grynaisiais pinigais.

Daugelyje kitų šalies savivaldybių socialinės kortelės nepasiturintiesiems nėra naujiena, tačiau apsiprasti su jomis sekasi toli gražu ne visiems.

Pasipylė priekaištai

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė „Lietuvos žinioms“ priminė, kad socialines korteles šalyje imta dalyti vykdant Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo nuostatus. Taip siekiama užtikrinti, kad socialinių pašalpų pinigai būtų leidžiami pagal paskirtį. Sistema sustyguota taip, kad socialinių kortelių turėtojai už jose sukauptas lėšas negalėtų pirkti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir loterijos bilietų.

Ukmergės rajono savivaldybėje tokias korteles gavo 92 šeimos ar pavieniai asmenys, jie galės jomis atsiskaityti 36-iose rajone esančiose to paties prekybos tinklo parduotuvėse.

A. Leonavičienė pabrėžė, jog išdalijus korteles nebe socialiniai darbuotojai kontroliuos, kad žmonės nepirktų alkoholio, rūkalų ar loterijos bilietų. Tai darys automatika, kitaip tariant, pati kortelė, su kuria nepasiginčysi. „Kiek išleido pinigų ir kiek jų kortelėje liko, šių kortelių turėtojams parodys parduotuvės čekis, o su šiais žmonėmis dirbantys socialiniai darbuotojai jų išlaidas, pirkinių rūšis matys savo kompiuteriuose“, – sakė ji.

Sistema sustyguota taip, kad socialinių kortelių turėtojai už jose sukauptas lėšas negalėtų pirkti alkoholio, tabako gaminių ir loterijos bilietų.

Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vedėja Valdonė Ginaitienė teigė, jog jau pirmosiomis dienomis, kai imta dalyti socialines korteles, pašalpų gavėjai pradėjo priekaištauti, kad parduotuvėse nėra būtent tų prekių, kokių jie pageidautų. „Žmonės ėmė skųstis, kad ir vaikams skirtos sauskelnės parduodamos ne tokios, kokias jie norėtų pirkti, ir mišiniai kūdikiams ne tie, nėra veršienos, o tik kiauliena ir jautiena“, – pasakojo ji. Anot V. Ginaitienės, šiuo metu parduotuvės renka socialinių kortelių turėtojų pageidavimus ir stengsis pildyti jų norus.

Nustato komisija

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė informavo, jog šiame mieste 136 šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims socialinės pašalpos pinigai pervedami į korteles. „Noriu pabrėžti, jog Alytuje į kortelę pervedama pusė pašalpos sumos, kita pusė išmokama grynaisiais pinigais“, – sakė ji.

S. Dumbliauskienė teigė, jog socialinės kortelės įvestos visų pirma siekiant apsaugoti mažuosius alytiškius, kad šeimoms skirtų pašalpų jų tėvai neišleistų alkoholiui, rūkalams – atsiskaitant kortele šių prekių nenusipirksi. „Drauge buvo palikta galimybė nepasiturintiesiems turėti grynųjų pinigų, jų reikia kelionėms, įvairioms rinkliavoms mokyklose, kitoms smulkioms išlaidoms“, – aiškino vedėja. Ji pabrėžė, kad ir smulkias socialinių kortelių turėtojų išlaidas kontroliuoja su jais dirbantys socialiniai darbuotojai. „Žinoma, kad sulaukiame žmonių, kurių išlaidos yra kontroliuojamos, priekaištų. Tačiau esame įsitikinę, kad kortelės įvestos jų pačių labui, tai jiems ir pasakome“, – pridūrė S. Dumbliauskienė.

Radviliškio rajono merijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys teigė, jog šiame rajone socialinių kortelių turėtojų – apie 300. Jiems suteikta teisė su turima kortele pirkti arba vieno iš didžiųjų šalies tinklo parduotuvėse, esančiose Radviliškyje bei didesniuosiuose miesteliuose, arba naudotis viso rajono parduotuves, kurių nemažai – atokiose rajone vietose, aptarnaujančio prekybos tinklo paslaugomis. D. Brazio tikinimu, tai, kokią socialinės pašalpos dalį gavėjui duoti į rankas grynaisiais, o kokią pervesti į kortelę, sprendžia seniūnijų komisijos, į kurias drauge su socialiniais darbuotojais, seniūnijos specialistais yra įtraukiami medikai, bendruomenės atstovai. „Įstatymas reikalauja, kad į socialinę kortelę būtų pervedama pusė socialinės pašalpos sumos. Ar pervesti daugiau, ir sprendžia vietos komisija“, – sakė jis.

Kontrolės instrumentas

Anot Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiosios specialistės Danguolės Bronislavos Brazdžionienės, šiame rajone socialinės kortelės išdalytos kone 100 šeimų ar asmenų, kurie gyvena vieni. Kortelių turėtojai jomis neapsidžiaugė, nes kortelės tapo didesniu kontrolės instrumentu. Tačiau jos palengvino darbą su socialinių kortelių turėtojais dirbantiems socialiniams darbuotojams.

Panašiai kalbėjo Pasvalio rajono Pušaloto seniūnijos socialinė darbuotoja Dalia Bedalienė. Ji džiaugėsi, kad įvedus socialines korteles jai, o drauge ir visiems dirbantiesiems su nepasiturinčiais gyventojais, nebereikia rinkti jų apsipirkimo parduotuvėse čekių, klijuoti jų į sąsiuvinius, paskui už šį darbą atsiskaityti. Visos prekių pirkimo, apmokėjimo už paslaugas kortelėmis operacijos dabar matyti kompiuterių ekranuose.

„Žinoma, pašalpų gavėjų požiūrio, jų įpročių, supratimo kortelės nepakeitė. Tai padaryti stengiamės mes, socialiniai darbuotojai“, – kalbėjo D. Bedalienė.