Socialinės iniciatyvos susietos su biudžeto skylėmis
Pa­siū­ly­mus su­da­ry­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas įmo­nėms la­biau rū­pin­tis dar­buo­to­jų so­cia­li­ne ge­ro­ve su­kri­ti­ka­vo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Ji bai­mi­na­si, kad dėl to vals­ty­bės biu­dže­te ga­li su­si­da­ry­ti pa­pil­do­mų sky­lių.

Finansų ministerija ragina Vyriausybę nepritarti parlamentarų pasiūlymams leisti įmonėms mokėti už darbuotojų gydymą ir reabilitaciją, šių išlaidų neapmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), taip pat neapmokestinti įmokų už darbuotojų vaikų poilsio stovyklas, lopšelius, darželius bei darbuotojų paimtų būsto paskolų palūkanų. Esą kitaip per metus į biudžetą įplauktų apie 25 mln. eurų mažiau, o GPM lengvatų neva jau ir taip yra pakankamai.

Verslo atstovai baksnoja į pernai Vyriausybės, darbdavių ir profsąjungų pasirašytą nacionalinį susitarimą, kuriuo įsipareigota sudaryti kuo palankesnes sąlygas verslo socialinėms iniciatyvoms.

Skatintų neemigruoti

Praėjusių metų pradžioje Seimo nariai Algirdas Butkevičius ir Irena Šiaulienė pasiūlė keisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą ir jame numatyti, kad GPM nebūtų apmokestinama gyventojo nauda, gauta iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ir sumokėjusio už jam suteiktas gydymo ar reabilitacijos paslaugas, taip pat už vaikų poilsio stovyklas, lopšelius bei darželius, būsto paskolų palūkanas.

Parlamentarai pateikė tokius pasiūlymus, nes mano, kad Lietuvos teisinėje sistemoje neva nepakanka darbuotojų motyvavimo priemonių, kurias gali įgyvendinti įmonės. Todėl būtina paskatinti jas imtis įvairių socialinių iniciatyvų, didinančių darbuotojų motyvaciją sveikai gyventi, gerinti jų gyvenimo sąlygas ir siekti aukštesnių darbo rezultatų. Taip kvalifikuoti darbuotojai būtų skatinami neišvykti į užsienį, ypač iš šalies regionų, juolab kad nuo šio dešimtmečio pradžios beveik visose Lietuvos apskrityse gyventojų sumažėjo daugiau negu ketvirtadaliu.

Anot Finansų ministerijos, jei parlamentarų pasiūlymams būtų pritarta, valdžios sektorius, preliminariu vertinimu, prarastų apie 25 mln. eurų per metus.

Parlamentarų įsitikinimu, jei būtų įgyvendinti jų pasiūlymai, kaip mokesčiai negautos lėšos grįžtų į valstybės biudžetą iš aktyvios verslo plėtros, padidėjusios papildomų paslaugų paklausos.

Įžvelgia pavojų

Tačiau Finansų ministerija su Seimo narių nuomone nesutinka. Kaip teigiama jos valdininkų rengtame Vyriausybės nutarimo projekte, nors tokiais pasiūlymais siekiama paskatinti įmones imtis įvairių socialinių iniciatyvų, esą jau yra priemonių, kurios leidžia darbdaviams skatinti darbuotojų motyvaciją. Bendrovės, apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną, iš pajamų gali atskaityti visas išlaidas darbuotojų naudai, jeigu ji yra GPM objektas – pajamos natūra.

Iki 200 eurų natūra iš darbdavio gauti prizai ir dovanos, darbuotojo naudai darbdavio mokamos draudimo įmokos už papildomą sveikatos draudimą, neviršijant 25 proc. priskaičiuoto darbo užmokesčio, darbuotojo naudai sumokėta suma už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus taip pat laikoma neapmokestinamosiomis pajamomis.

Be to, išplėtus neapmokestinamąsias pajamas, padidėtų tikimybė, kad darbdaviai, sumažinę darbuotojams mokamus atlyginimus pinigais, dalį darbo užmokesčio mokėtų GPM ir „Sodros“ įmokomis neapmokestinamomis natūrinėmis išmokomis. Dėl to valdžios sektoriaus biudžetas netektų atitinkamų pajamų. Darant prielaidą, kad 5 proc. verslo įmonių 10 proc. darbo užmokesčio fondo skirtų darbuotojų vaikų poilsio stovyklų, lopšelių ir darželių išlaidoms padengti, reabilitacijos paslaugoms, gyventojo būsto kredito palūkanoms sumokėti, preliminariu vertinimu, valdžios sektorius prarastų apie 25 mln. eurų per metus.

Atsisako pažadų?

Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas „Lietuvos žinioms“ tvirtino nelabai galįs suprasti, kodėl tiek Finansų ministerija, tiek Vyriausybė pamiršta pernai premjero Sauliaus Skvernelio pasirašytą nacionalinį susitarimą su darbdavių ir profesinių sąjungų atstovais.

„Idėja sudaryti kuo palankesnes sąlygas verslo socialinėms iniciatyvoms buvo aptarta Trišalėje taryboje ir jai pritarta. Taip pat prašyta Finansų ministerijos vertinimo, kaip tokios mokesčių lengvatos paveiktų valstybės biudžetą. Tik paskui premjeras pasirašė nacionalinį susitarimą. Dabar tarsi norima viso to atsisakyti“, – stebėjosi D. Arlauskas.

Jo tikinimu, tiek valdininkams, tiek politikams reikėtų ne tik vertinti dabartinę situaciją, bet ir numatyti keletą žingsnių į priekį, kad Lietuva išliktų konkurencinga regione. Kol kas mūsų valstybė mokesčių lengvatų, kai investuojama į socialines iniciatyvas, srityje atsilieka nuo kitų šalių. Anot D. Arlausko, šiuo metu tokios lengvatos taikomos Latvijoje, Estijoje, ką jau kalbėti apie Vokietiją, Austriją ar Skandinavijos valstybes. „Lietuva gal net vienintelė šalis, kurioje tokių lengvatų darbdaviams nėra“, – pabrėžė D. Arlauskas.

Norėtų, bet negali

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė „Lietuvos žinioms“ teigė palaikanti kolegų parlamentarų pasiūlymus, bet abejojanti, ar Seimas juos palaimins, kai nėra Finansų ministerijos ir Vyriausybės pritarimo. Tokie atvejai Seime – vienetiniai.

„Tai nebe pirmi raginimai skatinti darbdavių socialines iniciatyvas. Metų pabaigoje panašus pasiūlymas svarstytas mūsų komitete, bet jam nepritarta, nes prieštaravo Vyriausybė“, – kalbėjo R. Šalaševičiūtė.