Smulkieji ūkininkai paramos galės prašyti tik kartą
Nors jau nuo ko­vo 1 die­nos pla­nuo­ja­ma pri­im­ti smul­kių­jų ūkių par­aiš­kas dėl par­amos, tai­syk­lės, pa­gal ku­rias jos tu­rės bū­ti tei­kia­mos, dar tik ren­gia­mos. Ta­čiau jau da­bar ži­no­ma, kad smul­kie­ji ūki­nin­kai, pa­si­nau­do­ję par­ama per šį fi­nan­si­nį lai­ko­tar­pį, ne­ga­lės į ją pre­ten­duo­ti. Toks tai­syk­lių pa­kei­ti­mas dar la­biau su­prie­ši­no ša­lies žem­dir­bius.

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos (LŠŪS) pirmininkas Vidas Juodsnukis neslėpė: vienas keičiamų taisyklių punktų palankus smulkiesiems ūkininkams. „Gerai, kad parama bus skiriama išmokos forma, nes smulkieji ūkininkai nėra parengti teikti paraiškas, pasinaudoti ta parama. Tačiau, kaip sakoma, valdžia viena ranka duoda, o kita atima. Tie smulkieji ūkininkai, kurie jau kartą yra gavę paramą pagal šią veiklos sritį, negalės vėl teikti paraiškų. Kodėl tokia nuostata netaikoma didiesiems ūkininkams, pasinaudojusiems parama po tris ar keturis kartus? Stambiesiems net kuriamos naujos programos, kad jie vėl galėtų dalyvauti. Tie žaidimai niekaip nesibaigia“, – piktinosi V. Juodsnukis.

Pasak LŠŪS vadovo, Kaimo plėtros komitetas, posėdžiausiantis Lietuvos žemės ūkio rūmuose, ketina iš esmės kelti klausimą, kodėl Lietuva už ES lėšas neužtikrina kaimo plėtros. „Kaimas nyksta, jis naikinamas. Lieka dvarai, stambios žemės ūkio bendrovės. Lietuva ne artėja prie ES, o grįžta į viduramžius. Žemės ūkio ministras giriasi, kad pradėjo remti smulkiuosius. Tokių šalyje yra apie 100 tūkstančių, ir jiems remti skirta 10 mln. eurų, o trims ūkio subjektams – po 3 mln. eurų. Tai pasityčiojimas“, – neslėpė nepasitenkinimo pašnekovas.

LŠŪS pirmininko teigimu, Europoje per pastaruosius dešimt metų iš žemės ūkio pasitraukė 7 mln. ūkininkų, ūkiai stambėjo. „Dideli ūkiai užsiima monopolizuota gamyba, augina monokultūras, kurios daro neigiamą įtaką gamtai, žlugdo patį kaimą. Europoje jau priimtas sprendimas riboti lėšas stambiesiems ūkiams ir nukreipti jas smulkiesiems. Lietuvoje daroma priešingai. Čia iki šiol nėra apsisprendimo, kad kaime turi vyrauti šeimos ūkis. Jau net tokio termino nebeliko. Lietuvos kaimą rengiamasi gaivinti atsivežant dirbti ukrainiečių, baltarusių. Tačiau ar tokiu keliu turime eiti?“ – retoriškai klausė V. Juodsnukis.

Vidas Juodsnukis: „Kodėl tokia nuostata netaikoma didiesiems ūkininkams, pasinaudojusiems parama po tris ar keturis kartus? Stambiesiems net kuriamos naujos programos, kad jie vėl galėtų dalyvauti. Tie žaidimai niekaip nesibaigia.“

Siekia didesnės paramos sklaidos

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) „Lietuvos žinias“ informavo, kad šiais metais smulkiųjų ūkių paraiškas paramai gauti planuojama priimti 3 mėnesius – nuo kovo 1 iki gegužės 31 dienos.

„Šiuo metu rengiamas taisyklių, pagal kurias bus priimamos paraiškos 2019 metais, projektas. Galimos taisyklių gairės 2018-ųjų gruodžio mėnesį aptartos per susitikimą su socialiniais partneriais. Jame pritarta ŽŪM siūlymams supaprastinti paramos administravimą, t. y. keisti paramos išmokėjimo modelį. Jo esmė: vietoj tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo paramą teikti išmokos forma, kai pareiškėjui nereikia teikti komercinių pasiūlymų, o paramos gavėjui – patirtas išlaidas ir apmokėjimą įrodančių dokumentų. Įgyvendinus verslo planą būtų vertinama, ar pasiekti verslo plano rezultatai“, – teigiama ŽŪM komentare.

Vidas Juodsnukis: "Kodėl tokia nuostata netaikoma didiesiems ūkininkams, pasinaudojusiems parama po tris ar keturis kartus? Stambiesiems net kuriamos naujos programos, kad jie vėl galėtų dalyvauti. Tie žaidimai niekaip nesibaigia.“ / "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Kadangi visos priemonės „Parama smulkiesiems ūkiams“ 2014–2020 metais numatytos lėšos – 12 mln. eurų – smulkiesiems ūkiams buvo panaudotos iki 2017-ųjų, priimtas sprendimas padidinti šiai veiklai skiriamas lėšas perskirstant jas iš kitų priemonių. 2018 metais buvo patvirtintas 2014–2020 metų Kaimo plėtros programos pakeitimas ir veiklos sričiai papildomai skirta 15 mln. eurų. ŽŪM tvirtinimu, iš papildomų lėšų šių metų paraiškų teikėjams yra numatyta 10 mln. eurų.

ŽŪM komentare pabrėžia, jog taisyklės dar nepatvirtintos, tačiau svarstydami jų projektą socialiniai partneriai pritarė nuostatoms, kad lėšų pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ būtų skiriama tik kartą per 2014–2020 metų programavimo laikotarpį. „Šį ribojimą tikslinga nustatyti siekiant didesnės paramos sklaidos tarp smulkiųjų ūkių ir atsižvelgiant į ribotą veiklos srities biudžetą“, – teigia ŽŪM.

Sykį pabandę, antrąkart nesiryžta

Smulkieji ūkininkai abejoja, ar ribojimas padidins paramos sklaidą, juolab kad ir ankstesniais metais dažnam nepavykdavo ja pasinaudoti. Tai savo kailiu išbandęs Raseinių rajono ūkininkas Vytautas Okockis „atsižegnojo“ dar kartą ryžtis tokiam žingsniui.

„Kai kreipiausi paramos pirmą kartą, man buvo daroma tiek kliūčių, kad nė nežinojau, kaip elgtis. Kartais tie reikalavimai graudžiai juokingi. Pavyzdžiui, mano šilauogyne tarpai tarp eilių gana siauri, todėl norėjau įsigyti žoliapjovę. Man paaiškino, kad negaliu jos pirkti, nes esą ta žoliapjove pjausiu žolę apie namus. Kai paklausiau, ar man leidžiama pirkti traktorių, sulaukiau teigiamo atsakymo, todėl pajuokavau: traktoriumi galiu važiuoti į parduotuvę pirkti butelio degtinės. Taisyklėse buvo tiek nesąmonių, kad turėjau įsigyti tai, ko nenorėjau“, – pasakojo raseiniškis.

Pirma ir tikriausiai paskutinė V. Okockio paraiška buvo priimta, tačiau jis sulaukė tik dalies paramos. „Taisyklėse ne viskas iki galo išaiškinta. Nežinojau, kad labai svarbus yra EVD (ekonominis valdos dydis – red.). Dėl prasto derliaus užariau dalį avietynų, todėl VED sumažėjo, gavau tik dalį paramos. Kai kitą kartą kreipiausi, man buvo paaiškinta, kad esu įtrauktas į juoduosius sąrašus“, – atviravo ūkininkas.

Jo žodžiais, viskas – įstatymai, taisyklės – kuriama didiesiems, o smulkieji, jei elgiasi sąžiningai, beveik negali pasinaudoti parama, nes vienoje ar kitoje vietoje atsiranda „ne“. „Valdžios kalbos, kad remia smulkiuosius ūkius, tėra deklaracija. Viską, ko reikėjo ūkiui, pirkau savo lėšomis“, – kalbėjo 2,5 ha ūkininkaujantis, uogas ir vaismedžius auginantis V. Okockis.

Karčios patirties dėl paramos turi ir Skuodo rajono ūkininkas Edmundas Šiudeikis. „Bandžiau gauti paramą, tačiau man buvo užkirstas kelias, nes gyvenu Skuode, o žemė yra netoliese, bet jau kaime. Ūkininkaujame ir be paramų, beveik 10 ha auginame braškes, grūdines kultūras, turime bičių, šiltnamių“, – pasakojo ūkininkas.

E. Šiudeikio teigimu, Skuodo rajone yra daug gabių smulkiųjų ūkininkų, tačiau jie neįstengia tinkamai užpildyti paraiškų, nes taisyklės surašytos labai sudėtingai arba painiai. „Tarkime, iš užsienio grįžęs žmogus turi įsigyti veikiantį ūkį, bet ne mažesnį kaip 4 EVD, arba išvažiuoti atgal. Smulkieji, prašydami paramos, atsimuša kaip į akmeninę sieną. Jei sugebi savo jėgomis ką nors padaryti, įsigyti ir prasimušti, viskas bus gerai, nes iš valdžios tikėtis malonių naivu“, – sakė E. Šiudeikis.