Skuba susigrąžinti PVM iš Jungtinės Karalystės
No­rint su­sig­rą­žin­ti šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je su­mo­kė­tą pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį li­ko vos ke­lios die­nos pa­teik­ti pra­šy­mus. Šiuo me­tu VMI pra­šo­ma su­sig­rą­žin­ti per 1 mln. eu­rų PVM, pra­šy­mų skai­čius iš­au­go dau­giau kaip dvi­gu­bai.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) mokesčių mokėtojams rekomenduoja e. prašymus dėl PVM pateikti ne vėliau kaip iki balandžio 11 dienos. Inspekcija šią rekomendaciją teikia atsižvelgdama į tai, kad Jungtinė Karalystė, tikėtina, nebebus Europos Sąjungos (ES) nare, bet šiuo metu vis dar nėra aišku, kada šios šalies pasitraukimas įvyks, ar jai susitarus su ES dėl pasitraukimo sąlygų, ar ne.

Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May penktadienį paprašė Europos Sąjungos atidėti „Brexit“ iki birželio 30-osios. Bet dabar šalies išstojimo terminas vis dar yra balandžio 12 diena. Iš pradžių planuota išstojimo data buvo kovo 29 diena.

VMI šiuo metu pažymi, kad stengsis ir balandžio 12 dieną pateiktus PVM grąžinimo prašymus persiųsti Jungtinei Karalystei, tačiau išsiųsti visus prašymus gali sutrukdyti galimi sistemų trikdžiai.

Pajuto prašymų pagausėjimą

Vilniaus apskrities VMI viršininkė Virginija Ginevičienė dienraščiui „Lietuvos žinios“ nurodė, kad šiais metais 314 Lietuvos mokesčių mokėtojų per elektroninę PVM grąžinimo sistemą (EPRIS) yra pateikę 355 prašymus grąžinti PVM, sumokėtą Jungtinėje Karalystėje. Grąžinti prašoma 1,07 mln. eurų PVM.

Pastebima, kad pateiktų prašymų dėl PVM susigrąžinimo iš Jungtinės Karalystės skaičius išaugo: per 2018 metų pirmą ketvirtį mokesčių mokėtojai buvo pateikę 155 prašymus grąžinti PVM, o per 2019 metų tą patį laikotarpį – 333.

Tuo tarpu Lietuva per 2018 metų pirmą ketvirtį iš Jungtinės Karalystės apmokestinamųjų asmenų buvo gavusi 9 prašymus, o per 2019 metų tą patį laikotarpį – 32.

Galimybė – tik vykdantiems veiklą

„Atkreipiame dėmesį, kad PVM grąžinimas numatytas tik verslo subjektams, pavyzdžiui, įmonėms, taip pat gyventojams, vykdantiems ekonominę veiklą, kurie Jungtinėje Karalystėje pirko prekes ar paslaugas, skirtas ekonominei veiklai vykdyti, ir sumokėjo PVM. Tačiau PVM negrąžinamas, jei, pavyzdžiui, jokios veiklos nevykdantys Lietuvos gyventojai, emigrantai, turistai kažką įsigijo Jungtinėje Karalystėje – pirko drabužių, avalynės ir t.t.“, – priminė V. Ginevičienė.

Be to, prašymus galima teikti tik tuo atveju, jei prašoma grąžinti PVM suma yra ne mažesnė nei 400 eurų. Jei 2019 metų pirmą ketvirtį Jungtinėje Karalystėje sumokėtas PVM buvo mažesnis, dėl jo grąžinimo reikės kreiptis tiesiogiai į JK mokesčių administratorių.

VMI taip pat pažymėjo, kad jei prašymai nebus išsiųsti, o Jungtinė Karalystė bus pasitraukusi iš ES nesusitarus dėl pasitraukimo sąlygų, dėl PVM grąžinimo už 2019 metų pirmą ketvirtį mokesčių mokėtojai turės kreiptis tiesiogiai į šios šalies mokesčių administratorių.

Tiesiogiai į Jungtinės Karalystės mokesčių administratorių reikės kreiptis ir dėl PVM grąžinimo už laikotarpį nuo 2019 metų balandžio 1 dienos iki JK išstojimo.

Šiuo metu nėra aišku, ar Jungtinė Karalystė grąžins PVM už vėlesnius laikotarpius, t. y. po jos išstojimo.

Pagal šiuo metu galiojančią PVM grąžinimo tvarką, įprastai prašymus galima teikti už einamųjų metų laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis nei trys kalendoriniai mėnesiai (išskyrus atvejus, kai prašymas teikiamas už metų pabaigos laikotarpį, trumpesnį nei 3 kalendoriniai mėnesiai), o prašymą už visus metus galima teikti iki kitų metų rugsėjo 30 dienos.