Siūloma palikti tokį patį SGD terminalo būtinąjį kiekį
Klai­pė­dos su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lui siū­lo­ma pen­ke­riems me­tams nu­sta­ty­ti 503 mln. ku­bi­nių me­trų du­jų per me­tus bū­ti­ną­jį kie­kį – to­kį pat, koks yra šiuo me­tu.

Kainų komisija pirmadienį spręs dėl terminalo operatorės „Klaipėdos naftos“ siūlymo nuo 2020 metų iki 2025 metų nustatyti būtinąjį kiekį 325–503 mln. kubų per metus (arba 3,87–5,98 TWh).

„Bendrovės vertinimu, šiuo metu nustatytas SGD būtinojo kiekio intervalas įtvirtina tinkamą ir pagrįstą SGD terminalo būtinąjį kiekį, kuris turėtų išlikti toks pats ir likusiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui (iki 2024 metų imtinai – BNS)“, – nurodoma Kainų komisijos pažymoje.

„Klaipėdos nafta“ paaiškino, kad šis dujų kiekio intervalas priklauso nuo atliekamų operacijų terminale, atgabenamų krovinių cheminės sudėties ir jų kokybės, temperatūros kitimo bei kitų aplinkybių.

„503 mln. kubinių metrų yra didžiausias galimas minimalus kiekis, tai yra kiekis, kurio reikėtų, jei terminalas veiktų nepertraukiamai ir tiektų dujas į perdavimo sistemą kiekvieną dieną be sustojimų. Tokiu atveju, jei konkrečiais metais numatoma, kad tam tikrais laikotarpiais dujos nebus tiekiamos į perdavimo sistemą, minimalus kiekis gali būti mažesnis (nuo 325 mln. kubinių metrų)“, – teigė bendrovė.

Ji nurodė, kad Vyriausybė prieš kelerius metus buvo nustačiusi 540 mln. kubų būtinąjį kiekį, kuris pradėjus terminalo veiklą buvo sumažintas iki 503 mln. kubų.

„Vėliau išbandyta galimybė dujinimą vykdyti su laikinais sustojimais, tai yra, ne kiekvieną dieną, o kiekis nustatytas intervalu taip, kaip siūloma ir dabar“, – aiškino „Klaipėdos nafta“.

SGD būtinąjį kiekį įsigyja ir į terminalą pristato „Lietuvos energijai“ priklausanti bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“.

„Įstatymuose yra įtvirtinta, kad kas penkerius metus turi būti perskaičiuojamas šitas kiekis ir kadangi šiemet baigiasi pirmasis penkerių metų laikotarpis, tai šiuo metu derinama ir Vyriausybė turėtų patvirtinti nuo 2020 iki 2025 metų laikotarpio kiekį“, – teigė „Lietuvos energijos“ atstovas Artūras Ketlerius.

Būtinasis kiekis yra minimalus kiekis, kurio reikia, kad SGD terminalas visada būtų techniškai pasiruošęs tiekti kokybės reikalavimus atitinkančias dujas į perdavimo sistemą.

„Tačiau dujų kiekvienais metais būna atgabenama ir daugiau, tai priklauso nuo terminalo naudotojų komercinių interesų“, – aiškina „Klaipėdos nafta“.

Siekiant sumažinti terminalo išlaikymo kaštus, Seimas pernai gruodį leido išpirkti terminalo laivą-saugyklą. Vis dėlto kai kurie stebėtojai sako, kad šis žingsnis tik nukels kaštus vėlesniam laikui ir ragina atidžiau įvertinti galimą dujų vartojimo mažėjimą.

Iki 2024 metų pabaigos pasibaigs laivo-saugyklos „Independence“ nuomos iš Norvegijos bendrovės „Hoegh LNG“ sutartis.