Siūloma 30 proc. mažinti periodinių leidinių pristatymo kaime tarifus
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo 2019–2021 me­tų lai­ko­tar­piu vi­du­ti­niš­kai 30 proc. su­ma­žin­ti pe­rio­di­nių lei­di­nių pri­sta­ty­mo ta­ri­fus kai­mo vie­tų pre­nu­me­ra­to­riams.

Anot susisiekimo ministro Roko Masiulio, tokiu pasiūlymu siekiama, kad periodiniai leidiniai kaimo vietovių gyventojams būtų labiau prieinami. Šis siūlymas ir konkrečių tarifų sąrašas teikiamas svarstyti Vyriausybei.

„Analizuodami Lietuvos pašto duomenis matome, kad kaimo vietovėse pristatoma vis mažiau periodinių leidinių – kasmet jų sumažėja 5–9 procentais. Viena iš svarbių šios tendencijos priežasčių yra prenumeratos kaina, todėl mažindami pristatymo tarifus siekiame, kad periodiniai leidiniai kaimo vietovių prenumeratoriams būtų labiau prieinami, o informacijos sklaida būtų užtikrinta visoje Lietuvoje, įskaitant ir atokias vietoves“, – pranešime spaudai sakė R. Masiulis.

Laikraščių ir žurnalų pristatymas kaimo vietovėse kainuoja kelis kartus brangiau nei mieste, todėl prenumeratos pristatymo tarifų sumažinimas ypač svarbus vietinių ir regioninių leidinių leidėjams. Tikimasi, kad palankesnės prenumeratos kainos leis pristabdyti periodinių leidinių prenumeratos mažėjimą kaime, užtikrinti galimybes informacijos sklaidai.

Didžiausius leistinus periodinių leidinių pristatymo prenumeratoriams paslaugų tarifus nustato Vyriausybė. Tuo atveju, kai nustatyti tarifai yra mažesni nei paslaugų sąnaudos, susidarantys nuostoliai Lietuvos paštui yra padengiami iš valstybės biudžeto.

Dabartiniu 2016–2018 metų laikotarpiu vidutinis metinis nuostolis pristatant prenumeratą yra apie 6 mln. eurų. Skaičiuojama, kad nustačius siūlomus mažesnius prenumeratos pristatymo tarifus, ktąmet nuostolis gali siekti 6,8 mln. eurų, o 2020–2021 metais – apie 7–7,2 mln. eurų.