Šiukšlių mokestį vėl siūloma sieti su gyventojų skaičiumi
Ke­li Sei­mo na­riai nuo 2020 me­tų siū­lo tai­ky­ti nau­ją ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo kai­no­da­rą. Siū­lo­ma, kad šiukš­lių iš­ve­ži­mo kai­nos pa­sto­vio­ji da­lis bū­tų nu­sta­to­ma at­siž­vel­giant tik į gy­ven­to­jų skai­čių kon­kre­čia­me bu­te.

Tokias Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas Seime registravę socialdarbiečiai Andrius Palionis ir Petras Čimbaras sako, kad nekilnojamojo turto paskirtis ar plotas negali būti siejami su atliekų kiekiu.

„Šiukšlina žmogus, o ne plotas“, – BNS teigė P. Čimbaras.

Jis pripažino, kad šiukšlių mokestį imant „nuo galvos“, o ne nuo būsto ploto, gali būti piktnaudžiaujama, tačiau pabrėžė, kad savivalda turėtų rasti priemonių, kaip suskaičiuoti gyventojus.

„Jeigu versime visus savo šiukšles sverti, tada jas veš į miškus (...) Yra savivaldos struktūros, seniūnai, seniūnaičiai, namus administruojančios įmonės – tegu sužiūri ir suskaičiuoja“, – tvirtino P. Čimbaras.

Komunalinius mokesčius apskaičiuoti pagal naudotojų skaičių, o ne pagal būsto plotą, Seime siūlyta ir anksčiau, bet tam nebuvo pritarta.