Šilumos supirkimo tvarka – teisėta
Kai­nų ko­mi­si­jos per­nai va­sa­rį pa­tvir­tin­ta nau­ja ši­lu­mos su­pir­ki­mo tvar­ka yra tei­sė­ta, ga­lu­ti­nai nu­ta­rė teis­mas. Cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo (CŠT) įmo­nių at­sto­vai tvar­ką krit­kuo­ja, tuo me­tu ne­prik­lau­so­mi ga­min­to­jai (NŠG) re­mia po­ky­čius.

Į teismus dėl komisijos 2018 metų vasarį priimtų Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimų kreipėsi Seimo narys Naglis Puteikis. Jie reglamentuoja palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimą, tai yra, kainos, už kurią šiluma perkama aukcione, nustatymą.

Pasak Kainų komisijos, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) vertino, ar pakeitimai užtikrina visų būtinųjų sąnaudų padengimą CŠT įmonėms, įtraukiant jas į šilumos kainas vartotojams. Be to, teismas nutarė, kad nauja tvarka neprieštarauja Konstitucijai, Vietos savivaldos ir Šilumos ūkio įstatymams.

Kainų komisija nurodo, kad siekė sudaryti skaidrias ir nediskriminacines sąlygas visiems rinkos dalyviams, dalyvaujantiems šilumos supirkimo aukcionuose. Pasak jos, šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų pajamos iš šios veiklos priklauso tik nuo aukciono rezultatų, todėl lygiavertis konkuravimas vartotojams garantuoja mažiausią šilumos kainą. Rinkos dalyviai, teikdami pasiūlymą aukcionui, turi neviršyti Komisijos nustatytos supirkimo kainos viršutinės ribos.

Pernai gruodį įvyko šilumos pirkimas sausiui ir vasariui, jame NŠG ir CŠT įmonės konkuravo naujomis sąlygomis – pastarosios įmonės įtraukė ir tas gamybos sąnaudas, kurių anksčiau neįskaičiuodavo. CŠT tiekia energiją ir patys ją gamina, kartu gali supirkti NŠG gaminamą energiją.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius po pirmojo aukciono pagal naują tvarką teigė dar labiau įsitikinęs jos trūkumais, o kaip vieną didžiausių problemų jis įvardijo sistemos patikimumą.

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos (LNŠGA) prezidentas Vytautas Kisielius anksčiau sakė, kad dėl naujos tvarkos auga konkurencija ir mažėja šilumos kaina vartotojams.

Kainų komisijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veikia 41 nepriklausomas šilumos gamintojas (27 – reguliuojami), daugiausia jų veiklą vykdo Kaune (11) ir Klaipėdoje (6), Vilniuje yra 5 nepriklausomi šilumos gamintojai.