Šiemet išduota mažiau nedarbingumo pažymėjimų
Šie­met iš­duo­ta ma­žiau ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų, nei per­nai tuo pa­čiu me­tu, ta­čiau di­dė­jo li­gos iš­mo­kų su­ma, šeš­ta­die­nį skel­bia LRT ra­di­jas.

„Sodros“ duomenimis, šiemet nedarbingumo pažymėjimų išduota 15 proc. mažiau, nei pernai.

Tuo metu išmokų suma šią žiemą dėl padidėjusių darbo užmokesčių augo taip pat 15 proc. ir iš viso siekė 82 mln. eurų, nurodė „Sodros“ atstovas Saulius Jarmalis.