Šiauliai atsidėkojo savo lyderiams
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja 5-osios Chai­mo Fren­ke­lio kon­fe­ren­ci­jos „Pa­sau­lį ku­ria ir kei­čia ly­de­riai“ me­tu Šiau­liuo­se pa­ger­bė la­biau­siai mies­tui nu­si­pel­niu­sius as­me­nis. Žy­maus Šiau­lių pra­mo­ni­nin­ko var­du pa­va­din­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je la­biau­siai ak­cen­tuo­tos ne­mirš­tan­čios vers­lo ver­ty­bės – at­sa­ko­my­bė, in­dė­lis į bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­mą, par­tne­rys­tė.

Konferencijos organizatoriai ir svečiai pirmiausia tradiciškai gėlėmis prie Ch. Frenkelio paminklo pagerbė šią, kaip sakoma, epochą pralenkusią asmenybę – garsų žydų pramonininką, kuris XIX a. į Šiaulių priemiestį atvykęs su 5 tūkst. rublių kišenėje sugebėjo ten jo paties įkurtą primityvią odos dirbtuvėlę išauginti į vieną didžiausių carinės Rusijos odos perdirbimo įmonių. Jis paklojo pamatus Šiaulių kaip pramonės miesto klestėjimui ir buvo aktyvus visuomenininkas, ir šiandien rodantis pavyzdį, kaip verslas turėtų įsilieti į bendruomenės gyvenimą.

Svarbiausia – bendruomeniškumas

Pirmąjį žodį Ch. Frenkelio viloje vykusioje konferencijoje taręs Šiaulių pramonininkų asociacijos (ŠPA) prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) viceprezidentas Alvydas Stulpinas sakė, kad švenčiant atkurtos Lietuvos šimtmetį visa Lietuva prisiminė ir pagerbė daugelį šalies išskirtiniais nuopelnais pasižymėjusių asmenybių. Šiaulių regionas, daugiau nei prieš šimtą metų taip pat smarkiai prisidėjęs prie tuometinės Lietuvos gerovės kūrimo, išlaiko tradiciją pagerbti Ch. Frenkelį, kurio platus matymas ir gilios įžvalgos atvėrė kelius Šiauliams tapti prekybos centru, o vėliau – ir pramonės miestu.

„Šiandien, įveikus istorines peripetijas, mes didžiuojamės tokia Šiaulių kaip pramonės miesto pozicija. Džiaugiamės miesto pasiekimais, įvairiapuse plėtra, kiekvieno žmogaus indėliu. Jau penktąjį kartą rengdami konferenciją, pavadinta Ch. Frenkelio vardu, – žmogaus, skatinusio verslumą, pritaikiusio technologines naujoves ir besirūpinusio kultūra – atsigręžiame į tuos, kurių nuopelnai neabejotinai svarbūs mūsų regionui, o taip pat visos Lietuvos gerovei. Tai žmonės, nepabūgę iššūkių ir sunkumų, vedini idėjos, pasitelkę gabumus, išradingumą, partnerystę, technologijas, vertybes ir dar daug kitų dalykų, kuria pridėtinę vertę tiek savajame krašte, tiek visoje šalyje ar svetur. Tai neabejotinai mūsų šalies verslo lyderiai, kuriantys ir įgyvendinantys drąsias verslo idėjas ir tokiu būdu prisidedantys prie gyvenimo kokybės“, – sakė A. Stulpinas.

LPK vykdomoji direktorė Lina Minderienė pasveikino miestą su pažanga, akcentuodama, kad ši svarbi gerinant verslo įvaizdį bendruomenėje, viešojoje erdvėje ir vadinamojo politinio elito akyse. Ji akcentavo, kad šiuolaikinės pramonės pažangos kontekste svarbu atsisukti į lyderius, kurie turi keistis, daug mokytis, tačiau senos lyderystės tradicijos taip pat pasitarnauja siekiant didelės pažangos.

Sveikindamas konferencijos svečius Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius pabrėžė, kad socialiai atsakingas verslas prisideda ne tik prie savo plėtros, bet taip pat miesto, bendruomenės gyvenimo. Jis pasidžiaugė Šiaulių miesto mero A. Visocko pastebėjimu, kad jei prieš kelerius metus verslas prie miesto šventės prisidėdavo kuklia suma, tai dabar ji kelis kartus išaugusi. „Šiauliai yra geriausias pavyzdys, kaip tradicijos ir modernumas gali jungtis, sukurti modernę pramonės erdvę. Šiauliai yra geras pavyzdys, kaip miestas gali tapti neatsiejama bendruomenės dalimi“, – sakė ministras.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad šalia tradicinių įmonių kuriasi naujos pažangios įmonės, kurių diegiamų technologijų reikėtų paieškoti net užsienyje.

„Verslininko ir odos pramonės magnato prizas žavus tuo, kad jis jungia Šiaulių pramonės praeitį ir ateitį – tai pramonės transformacijos simbolis, – sakė V. Sinkevičius. – Drįstu prognozuoti, kad savo aukso amžiaus Šiauliai dar neišgyveno.“

Šiaulių miesto meras A. Visockas pasidžiaugė, kad Šiauliai paskutinius ketverius metus spindi entuziazmu, kuris pastebimas įvairiose srityse, taip pat ir valdžios dialoge su verslu. Mieste, kaip sakė jis, vidutinis darbuotojų skaičius didėja, didėja ir vaikų skaičius mokyklose bei darželiuose, taigi, pradžia yra – prie jos prisidėjo verslas, kuriantis darbo vietas ir užimantis labai svarbų vaidmenį formuojant miesto įvaizdį.

Įžanginę konferencijos dalį vainikavo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kalba, kurioje jis prisiminė, kad Šiauliai jam, atvykusiam iš Šančių, buvo nežinomas miestas, tačiau jį džiugino galimybė viską statyti nuo nulio. Jis pasidžiaugė miesto pažanga, gyventojų, o taip pat verslo pastangomis ir pasiekimais bei linkėjo siekti sąžiningo darbo – ne šokti žvieni kitiems per galvas, o gerbti vieni kitus bei nepamiršti savo šeimų, asmeninio gyvenimo, kad verslas nenustelbtų dvasios ir būtų kelrodis į aukštus tikslus.

Įvertinimas – 9 lyderiams

Aukščiausias įvertinimas – Ch. Frenkelio nominacija – atiteko bendrovės „Bodesa“ prezidentui Rolandui Gabrielaičiui ir bendrovės „Ruvera“ direktoriui Arūnui Rupšiui.

22-ejus metus stiklo gaminių ir aliuminio konstrukcijų gamybos, taip pat statybų verslą Šiauliuose auginantis R. Gabrielaitis atsiimdamas apdovanojimą sakė, kad šis apdovanojimas skirtas ne jam asmeniškai, o visam kolektyvui.

A. Rupšys, kurio farmacijos srityje veikianti įmonė skaičiuoja 24 metus, pabrėžė, kad Ch. Frenkelio apdovanojimas jungia verslo bendruomenę su istorija, o tai reiškia – su vertybėmis, kurias puoselėjame tūkstantmečiais. Pokyčių aplinkoje būtent šiomis vertybėmis – verslo etika, socialine atsakomybe – ir svarbu remtis.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Aukso ženklais buvo pagerbtas bendrovės „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius ir bendrovės „Elga“ direktorius Ramūnas Volbekas.

LPK apdovanojimas Profesijos riteris įteiktas bendrovės „Aderlita“ direktoriui Dainiui Latvėnui.

ŠPA garbės ženklus atsiėmė bendrovės „R Baltic“ generalinis direktorius Vidmantas Byla, bendrovės „Odos gaminiai ir Ko“ direktorius Vytautas Bunikis, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė Rūta Stankuvienė ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.