Seimo komitetas: perkančiosios organizacijos neturi pačios tirti rinkos
Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­sip­rie­ši­no, kad per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos bū­tų įpa­rei­go­tos at­lik­ti rin­kos ty­ri­mus, lei­sian­čius joms ge­riau pa­si­ruoš­ti vie­šie­siems pir­ki­mams.

Komitetas šią savaitę svarstydamas Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas nepritarė tokiam Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) siūlymui.

Specialistai sako, kad rinkos tyrimo prievolė neišspręs problemos, nes analizė bus neprofesionali, o jai finansuoti bus išleidžiama nepagrįstai daug pinigų.

Liberalas Eugenijus Gentvilas tokį CPVA siūlymą pavadino idealistiniu, nors ir sutinka, kad rinkos analizė yra svarbi.

„Akivaizdu, kad labai gerai būtų išanalizuoti rinką. Tačiau rinkos tyrimus reta kuri perkančioji organizacija bus pajėgi pati atlikti kvalifikuotai. Norint tai (kvalifikuotai – BNS) padaryti, ji turės skelbti pirkimą rinkos tyrimo analitikams parinkti“, – komiteto posėdyje tvirtino E. Gentvilas.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovės Dianos Vilytės teigimu, procedūrų pradžia labai lemia sėkmingą sandorį, tačiau ir ji abejojo, ar tokie tyrimai būtų atliekami profesionaliai.

„Mes pritariam pačios viešųjų pirkimų pradžios diagnostikai. (...) Perkančiųjų organizacijų gausa ir jų profesionalumo lygis, deja, neleidžia užtikrinti, kad tai bus atlikta profesionaliai“, – komitete pareiškė ji.

Ekonomikos ir inovacijų ministras „valstietis“ Virginijus Sinkevičius prognozuoja, kad rinkos tyrimas pailgins pirkimus.

„Tai gali tapti priežastimi papildomai švaistyti viešuosius finansų atliekant tuos tyrimus, kurie neturės jokios prasmės ir vertės. Bus tik papildoma prievolė atnešti dar vieną papildomą popieriuką“, – teigė ministras.

Tuo tarpu CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento Teisės ir kokybės kontrolės tarnybos vadovė Dalia Vinklerė tvirtino, kad rinkos tyrimų įteisinimas leistų perkančiosioms organizacijoms geriau pasirengti ir racionaliau panaudoti pirkimams numatytas lėšas.

„70 proc. pažeidimų padaroma todėl, kad netinkamai rengiamasi pirkimams. STT sako, kad pagrindiniai neteisėti susitarimai vyksta pasirengimo pirkimui stadijoje. Viešųjų pirkimų tarnyba sako, kad rinkos tyrimas yra efektyviausia tinkamam pasirengimui priemonė, savo gairėse rašo, kad visos perkančiosios organizacijos turėtų atlikti rinkos tyrimus“, – aiškino D. Vinklerė.

Pasak jos, kai CPVA dabar kartais perkančiosios organizacijos paprašo rinkos tyrimo, jos atsisako motyvuodamos, kad reikalauti tyrimo nėra teisinio pagrindo.

Perkančiąsias organizacijas skatinti analizuoti rinką siūliusi CPVA nurodo, kad toks tyrimas leistų surinkti kokybinę ir kiekybinę informaciją apie realių ir potencialių prekių, paslaugų pasiūlą, tiekėjus, todėl viešiesiems pirkimams būtų išleidžiama mažiau lėšų.