Seime daugėja naminės degtinės legalizavimo priešininkų
Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­se­kė Vy­riau­sy­bės ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­vyz­džiu ir ne­pri­ta­rė siū­ly­mui leis­ti kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų sa­vi­nin­kams ūki­nin­kams ga­min­ti ją bei ki­tus tra­di­ci­nius gė­ri­mus.

Komitetas trečiadienį pasiūlė tobulinti Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas.

Rudenį prie valdančiosios koalicijos prisišlieję „tvarkiečiai“ Remigijus Žemaitaitis ir Vytautas Kamblevičius siūlo leisti ūkininkams, kurių ūkis įregistruotas Ūkininkų ūkių registre ir kurie teikia kaimo turizmo paslaugas bei turi tradicinių amatininkų sertifikatus, per metus pagaminti ir parduoti iki 1 tūkst. litrų iki 65 laipsnių stiprumo alkoholio.

Konservatorius Jurgis Razma tikino, kad austrai susitvarkė su naminio alkoholio reglamentavimu, todėl ten „nesigauna jokios girtuoklystės“.

Jis siūlo nustatyti aiškius reikalavimus naminės degtinės gamybai, susieti šį verslą su etnografiškumu.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Zbignevas Jedinskis tikino, kad naminukė niekada nepasieks pramoninio lygio.

„Valstiečio“ Antano Bauros teigimu, laukiantieji Seimo leidimo tikisi, kad jiems bus taikomas labai mažas akcizas, o alkoholį jie galės varyti primityviomis sąlygomis.

„Jeigu tikėti, kad kiekvienoje savivaldybėje atsiras po 10 tokių sodybų, kur būtų galima gaminti naminukę, visoje Lietuvoje jų bus 600. Kas sukontroliuos juose visus gamybos procesus?“, – teigė komiteto pirmininkas socialdarbietis Rimantas Sinkevičius.

Seimo Kaimo reikalų komitetas prieš savaitę pasiūlė naminę degtinę legalizuoti.