Seimas atleido mokesčių gniaužtus periodinei žiniasklaidai
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­soms (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2902(2), ku­rio­mis siū­lo­ma nuo 2019 m. sau­sio 1 d. lai­kraš­čiams, žur­na­lams ir ki­tiems pe­rio­di­niams lei­di­niams tai­ky­ti leng­va­ti­nį 5 proc. PVM ta­ri­fą.

Anot pasiūlymo iniciatorių, tai leistų periodiniams leidiniams tapti prieinamiems kuo platesniam skaitytojų būriui, taip pat paskatintų tokių leidinių leidybos verslą, rašoma pranešime spaudai.

Šiuo metu laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto, taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.

Po svarstymo už teisės akto pakeitimus balsavo 93 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 8 parlamentarai. Galutinis balsavimas dėl naujų nuostatų priėmimo numatytas rytoj, gruodžio 11 d.