Savo finansinę padėtį vertina teigiamai
Per dve­jus me­tus už­dir­ban­čių­jų dau­giau kaip 900 eu­rų da­lis iš­au­go dau­giau nei de­šim­ta­da­liu, už­mo­kes­čio au­gi­mo ti­ki­ma­si ir at­ei­ty­je. Gy­ven­to­jai dau­giau tau­po, o la­biau­siai juos ne­ra­mi­na brangs­tan­tys mais­to pro­duk­tai ir ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos, tai ro­do Lie­tu­vos ban­ko apk­lau­sa.

Savo finansinę padėtį kaip vidutinę arba gerą įvertino du trečdaliai apklaustų gyventojų (prieš dvejus metus jų buvo 59 proc.), kaip blogą – 30 proc. (dešimtadaliu mažiau). Geriausiai (beveik 90 proc.) savo finansinę padėtį vertino šeimos, per mėnesį uždirbančios 900 eurų ir daugiau. Teigusiųjų, kad jiems neužtenka pinigų net maistui arba kad maistui pinigų pakanka, bet neužtenka drabužiams, dalys atitinkamai sumažėjo nuo 9 iki 5 ir nuo 29 iki 25 procentų.

Prieš dvejus metus iki 350 eurų uždirbdavo penktadalis apklaustųjų, dabar jų dalis sumažėjo beveik per pusę. Uždirbančiųjų daugiau nei 900 eurų dalis per tą patį laikotarpį išaugo nuo 22 iki 33 procentų.

Daugiau nei du trečdaliai apklaustųjų įvardijo, kad pageidautų gauti apie 1,5 tūkst. eurų ir daugiau.

Didžiausią susirūpinimą gyventojams kelia maisto produktų kainų kilimas ir didėjančios komunalinių paslaugų kainos (atitinkamai 41 ir 22 proc. respondentų).

Šiuo metu savo pajamas ir išlaidas planuoja 82 proc. žmonių, prieš dvejus metus jų buvo 78 proc., o prieš ketverius metus to nedarė nė pusė apklaustųjų.

Beveik pusė respondentų teigė, kad per mėnesį sutaupė nuo 31 iki 150 eurų. Jų dalis minimaliai sumažėjo, tačiau nuo 14 iki 20 proc. padaugėjo tų namų ūkių, kurie geba atsidėti nuo 151 iki 300 eurų per mėnesį.

Būstas ar kitas nekilnojamasis turtas ir toliau yra patraukliausia investicija – taip teigia beveik kas antras namų ūkis. Antroje vietoje – auksas ir meno dirbiniai (10 proc.), trečioje vietoje atsidūrė itin rizikinga investicija – virtualiosios valiutos (5 proc.).

Lietuvos banko užsakymu apklausą atliko tyrimų bendrovė „Baltijos tyrimai“, apklausa atlikta šių metų sausio mėnesį, apklausta 1012 namų ūkių.