Savaitgalį laikinai nebus galima atsiskaityti SEB banko mokėjimo kortelėmis
Šį sa­vait­ga­lį SEB ban­ke bus at­lie­ka­mi in­for­ma­ci­nių sis­te­mų pro­fi­lak­ti­kos dar­bai, dėl ku­rių lai­ki­nai su­triks in­ter­ne­to ban­ko bei mo­kė­ji­mo kor­te­lių pa­slau­gos.

Naktį iš penktadienio į šeštadienį, nuo vidurnakčio iki 5 val., neveiks SEB interneto bankas ir SEB mobilioji programėlė, o nuo 3 iki 4.30 val. neveiks SEB banko elektroniniai kortelių skaitytuvai ir bankomatai, nebus galima naudotis SEB banko mokėjimo kortelėmis, skelbia SEB bankas.

Nuo 3 val. iki 4.30 val. SEB banko debeto ir kredito mokėjimo kortelėmis nebus galima atsiskaityti prekybos vietose ar internetu Lietuvoje ir užsienyje, pasiimti kortele grynųjų pinigų iš SEB ir kitų bankų bankomatų.

Kitų bankų išduotomis kortelėmis taip pat nebus galima atsiskaityti prekybos vietose, kuriose įrengti SEB banko elektroniniai kortelių skaitytuvai, ir pasiimti grynųjų pinigų iš SEB banko bankomatų.