Saulius Skvernelis: inicijuojamos abiejų pusių konsultacijos dėl Lenkijos ribojimų kiaulienai
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį su Len­ki­jos prem­je­ru Ma­teus­zu Ma­ro­wiec­kiu te­le­fo­nu ap­ta­rė si­tua­ci­ją dėl per­nai gruo­dį įves­tų lie­tu­viš­kos kiau­lie­nos ir kiau­lių im­por­to drau­di­mų. Anot prem­je­ro, ini­ci­juo­ja­mos abie­jų pu­sių kon­sul­ta­ci­jos.

„Sutarėme, kad problemą būtina spręsti iš esmės, inicijuojamos abiejų pusių konsultacijos bei derybinis procesas. Artimiausiu metu turėtų įvykti abiejų šalių žemės ūkio ministrų susitikimas, prireikus prisijungs ir tiesiogiai už sektorių atsakingų tarnybų vadovai“, – pranešime sakė S. Skvernelis.

Dvišalės prekybos gyvomis kiaulėmis reikalavimus bei sąlygas pirmadienį aptarė ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika, susitikęs su Lenkijos atsakingos institucijos vadovu, vyriausiuoju veterinarijos pareigūnu Pawelu Niemczuku (Pavelu Nemčuku).

Abiejų šalių žemės ūkio ministrų susitikimas turėtų įvykti šią savaitę Berlyne. Galutinį sprendimą dėl prekybos atnaujinimo turėtų priimti Lenkijos žemės ūkio ministras.

Pernai gruodį Lenkija uždraudė iš didžiosios Lietuvos dalies importuoti kiaulieną ir kiaules, kurios auginamos antroje afrikinio kiaulių maro zonoje – ten, kur yra kritusių nuo maro šernų.