Ruoškitės: elektros ir dujų kaina šoktelės į neregėtas aukštumas
Elek­tros ir du­jų kai­nos bui­ti­niams var­to­to­jams ki­tą­met tu­rė­tų aug­ti apie 15 proc., tei­gia Kai­nų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė. Pa­sak In­gos Ži­lie­nės, ga­lu­ti­niai ta­ri­fai tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ti penk­ta­die­nį, o ga­li­my­bių ma­žin­ti kai­nų au­gi­mą yra ne­daug.

„Buitiniams vartotojams gamtinių dujų kainos nuo kitų metų sausio 1 dienos gali augti apie 15–20 proc., tačiau komisija turėtų priimti sprendimą dėl atskirų (vartotojų – BNS) pogrupių penktadienį. Kainų augimas būtų 8–9 centai už kubinį metrą“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė I. Žilienė.

Pasak jos, verslui dujų kainos turėtų augti apie 15 proc. Kainų komisijos pirmininkės teigimu, pagrindinė dujų brangimo priežastis yra žaliavos brangimas.

„Elektros vartotojams kaina irgi augtų apie 15 proc., priklausomai ar tai yra vidutinė ar žema įtampa. Pagrindinė augimo priežastis yra elektros kaip žaliavos įsigijimo kaina“, – aiškino I. Žilienė.

Pasak jos, penktadienį dar galimos tam tikros korekcijos, „tikimės kad į mažąją pusę, bet tai neturėtų būti labai ženklūs pokyčiai“, nes galimybių sumažinti kainų augimą, jos žodžiais, beveik nėra.

„Kainų komisija savo kompetencijos ribose reguliuojamoje dalyje šiai dienai yra suskaičiavusi beveik visas būtinąsias sąnaudas (...) Šiai dienai manau, kad resursai yra išsemti. Bet iš Vyriausybės ir Seimo pusės buvo priimti svarbūs sprendimai jau praėjusiais laikotarpiais – „NordBalt“ jungtis, GIPL jungties pradėtas įgyvendinimas, „LitPol Link“, – sakė I. Žilienė.

Galimybės dar labiau sumažinti elektros ir dujų kainų augimą iš esmės išsemtos, sako premjeras. Saulius Skvernelis kartoja, kad iki šiol priimti institucijų sprendimai jau leido sumažinti energijos brangimą.

Premjeras pabrėžė, kad valstybė gali daryti įtaką tik reguliuojamai kainos daliai, o žaliavų kainų augimas, lemiantis ir kainų augimą galutiniams vartotojams, Vyriausybei nepavaldus.

„Tai, ką padarė Kainų komisija ir Energetikos ministerija iki šios dienos, leido padaryti viską, kad tai, kas priklauso nuo mūsų, – reguliuojama kainos dalis, – nesikeistų, o dėl nereguliuojamos, tai valstybės įsikišimas net teorinis negalimas (...) Reguliuojamos dalies, kai šiandien patikinta, rezervai yra išsemti. Reguliuojama dalis, kas nuo mūsų priklauso, padaryta viskas, kad nekiltų, arba kiltų simboliškai“, – po Vyriausybės pasitarimo, kuriame nagrinėtos energijos kainos vartotojams, sakė S. Skvernelis.