Rokas Masiulis: mano patarėjas sulaukė verslo atstovo grasinimų
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas su­lau­kė gra­si­ni­mų iš „vie­no įta­kin­go“ Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos (LVK) na­rio, par­eiš­kė mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis. LVK pir­mi­nin­kas Val­das Su­tkus si­tua­ci­jos ne­ko­men­tuo­ja.

„Buvau informuotas, kad prie mano komandos nario priėjo Lietuvos verslo konfederacijos atstovas (...) ir pasakė, kad jeigu ministerijos vindikacijos pareigūnas, mano patarėjas toliau darys tai, ką daro, tai jį „užtampys“ per spaudą“, – BNS sakė R. Masiulis.

Jis teigė nenorintis įvardyti konkretaus LVK nario, tačiau patvirtino, kad grasinimų po Seime trečiadienį vykusio Ekonomikos komiteto posėdžio sulaukė vyriausiasis ministerijos patarėjas Darius Kuliešius.

„Šiame etape tik noriu pasakyti, kad netylėsiu, jeigu kažkokie grasinimai bus. Tai perspėjimas tiems, kas bando grasinti ar šantažu stabdyti tuos procesus, kurie vyksta“, – kalbėjo susisiekimo ministras.

Grasinimus jis siejo su Susisiekimo ministerijos vykdomomis pertvarkomis ir visų jos kuruojamų sektorių veiklos skaidrinimu.

LVK pirmininkas V. Sutkus BNS teigė, kad komiteto posėdyje konfederacijai jis atstovavo vienas.

LVK vadovas sakė nenorintis komentuoti viešų susisiekimo ministro pasisakymų. Jis teigė nepažįstantis susisiekimo ministro patarėjų.

„Ne esmė, ką jie patarinėja, o esmė, kad įmonės neturi darbo, tame yra esmė. Mes kalbame ne apie patarėjus, man tikrai nėra aktualu, nei aš pažįstu tų patarėjų, nei man įdomu, kokie tie patarėjai. Jie gali būti įvairiausi, bet esmė yra, kad trečdalis darbuotojų atleista, įmonės neturi darbo, visų kelininkų įmonės 2017 metus baigė nuostolingai, kai kurios labai nuostolingai. Taigi, klausimas yra, kaip bus toliau“, – kalbėjo V. Sutkus.

Seimo Ekonomikos komitetas trečiadienį nagrinėjo situaciją Lietuvos susisiekimo sektoriuje. R. Masiulis teigė, kad LVK atstovo priekaištai nesusiję vien su keliais.

„Mano patarėjas planuoja ir organizuoja antikorupcines akcijas, jo rolė yra labai svarbi. (...) Jo darbas yra kovoti su korupcija, jis atlieka tyrimus, analizes ir galbūt kažkam tas nepatinka“, – kalbėjo R. Masiulis.

Jis patvirtino, kad ir anksčiau yra girdėjęs netiesioginių užuominų dėl ministerijos atliekamų pertvarkų kelių sektoriuje.

V. Sutkus šią savaitę išreiškė nepasitenkinimą darbų stoka ir ilgomis kai kurių didelių projektų procedūromis. R. Masiulis kritiką atmetė ir teigė, kad kai kuriuose konkursuose nepasirodo nė vienas dalyvis, nes sektoriaus įmonės nori išlaikyti ankstesnį „vieną stilių“.

„Matyti, kad įmonės, kurios buvo įpratusios dirbti pagal vieną stilių, toliau norėtų išlaikyti tai. Sako, nėra darbų, nėra darbuotojų, o 13-oje konkursų nėra kandidatų“, – trečiadienį Seime tvirtino R. Masiulis.

Birželio pabaigoje Susisiekimo ministerija pristatė valstybinių kelių audito rezultatus, jie atskleidė, kad didžioji dalis kelių yra nekokybiški, o valstybė dėl to galėjo patirti 16 mln. eurų žalos. R. Masiulis tuomet teigė, kad darbus atlikusių rangovų bus reikalaujama ištaisyti defektus.

R. Masiulio vadovaujama ministerija pernai pertvarkė kelių priežiūros įmones, sujungdama jas į vieną bendrovę „Kelių priežiūra“ ir dėl korupcijos bei piktnaudžiavimo atleidusi ne vieną regioninės įmonės vadovą, o ieškinius dėl žalos atlyginimo perduodama teismams.

R. Masiulis pernai birželį yra teigęs, kad kelininkai „tvarkėsi kaip savo tėvonijose“.

Be to, R. Masiulis, tik atėjęs į postą, pertvarkė bei paskyrė naujus vadovus ministerijos kuruojamuose „Lietuvos geležinkeliuose“, vėliau – Lietuvos pašte, „Oro navigacijoje“ bei kitur.