Reklama lauko ekranuose išgyvena renesansą
Va­ži­nė­jant Lie­tu­vos mies­tuo­se vis daž­niau akį pa­trau­kia di­džiu­liai lau­ko ekra­nai, skel­bian­tys rek­la­mi­nį tu­ri­nį ir in­for­muo­jan­tys eis­mo da­ly­vius apie svar­bius da­ly­kus. Nuo 2002 me­tų vei­kian­ti įmo­nė „Ac­tual Ci­ty Me­dia“ (ACM) yra vie­nin­te­lis lau­ko vaiz­do ekra­nų tink­las Lie­tu­vo­je, ku­ris ne tik pla­ti­na, bet ir ku­ria už­sa­ko­vų pa­gei­dau­ja­mą tu­ri­nį.

Siekiant sėkmingai išplatinti reklaminį ir informacinį turinį, pasaulyje vis populiaresnės tampa „gyvos reklamos“, kurios yra atvaizduojamos elektriniuose ekranuose. Judantys vaizdai labiau traukia akį ir daro didesnį efektą.

Norint būti pastebėtiems, reikia bent 2–3 savaičių intensyvios reklamos. Tie klientai, kurie šiuo atveju yra linkę pataupyti, galiausiai pralošia, nes pinigus išleido, o norimo matomumo pasiekti nepavyko.

ACM direktorius Andrius Bagdonas džiaugiasi, jog įmonei sekasi vykdyti šio verslo modelio plėtrą Lietuvoje ir bendradarbiauti su partneriais Baltijos šalyse, nepaisant gan stiprios televizijos ir interneto konkurencijos.

– Kaip sekasi ACM įmonei? Ar atsižvelgiant į šių dienų reklamos rinkos iššūkius kyla užsakymų skaičius ir išlaikomas įmonės pelningumas?

– Nuo 2011 m., kai įveikėme krizę, turėjome nuolatinį metinį apimčių didėjimą apie 10–12 proc., tačiau kažkokio didelio proveržio nepasiekėme tol, kol nepradėjome didesnės plėtros. 2014–2015 m. atnaujinome ekranus Kaune, pastatėme papildomus keturis ekranus, todėl apyvartos augimas padidėjo ženkliai. 2017 m. rugpjūtį vietoje buvusių 4 senų ekranų Vilniuje, įrengėme papildomus 6 modernius ekranus. Tai labai suaktyvino mūsų pardavimus Vilniuje, pavyko pritraukti didelių, tarptautinių klientų.

Taip pat atsirado vietinių klientų paklausa, ko anksčiau neturėjome. Tuo labai džiaugiamės, sekasi puikiai, daugeliui klientų jau nereikia aiškinti, kas mes esame, mūsų medija tapo gana žinoma ir matoma. Taigi, galima sakyti, kad išgyvename savotišką renesansą.

Kuriuose Lietuvos miestuose veikiate? Gal planuojate statyti naujus lauko ekranus? O galbūt planuojate plėtrą užsienyje?

– Miestai, kuriuose turime ekranus – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Palanga. Vis dar įdomus ir labai aktualus Vilnius – planuojame dar du naujus ekranus, labai rimtai dairomės į Kėdainius ir Mažeikius. Būtent šie mažesni miestai užsakovams atrodo patraukliausi.

Žinoma, daug kas priklauso ir nuo vietinės valdžios požiūrio – kai kuriuose miestuose viskas vyksta labai paprastai ir sklandžiai, kitur reikia daug pastangų, kad įtikintumėme valdžią ir įrodytumėm, jog pats miestas gaus iš to naudos. Mūsų šūkis – „Informacija miestui“, taigi stengiamės užpildyti eterį miestui aktualia informacija: laikas, orai, policijos informacija, miesto renginiai ir pan.

Kaimyninėje Latvijoje dirbame su partneriais, kurie naudodami mūsų ženklą ACM sėkmingai plečia veiklą – Rygoje jau veikia 8 ekranai. Pradėjome kalbėtis su Estijos reklamos agentūra, kuri valdo Estijos ekranų tinklą. Diskutuojame, keičiamės patirtimi ir ieškome platesnių bendradarbiavimo galimybių.

Kurią reklamos rinkos dalį užimate? Ar pavyksta konkuruoti su televizijos, interneto reklaminiais skelbimais?

– Labai sunku pasakyti apie mūsų užimamą rinkos dalį, nes pateikiami įvairūs duomenys. Tačiau manyčiau, kad ACM lauko reklama turi apie 10–12 proc. lauko reklamos rinkos dalies. Tiesioginių ekranus turinčių konkurentų kaip ir nėra, tačiau yra pavienių lauko vaizdo ekranų.

Sakyti, kad esame monopolis, tikrai negalime. Konkuruojame iš esmės su visomis medijomis – tiek su įprasta statine lauko reklama, tiek su radiju, spauda, internetu. Klientui dažniausiai nėra svarbus vienas ar kitas reklamos kanalas, dažnai jis pats sprendžia, ką jis gali padaryti, kaip labiau pasiekti savo auditoriją su turimu reklamos biudžetu. Būtent todėl šiemet planuojame įvertinti TV, interneto kainas ir parengti specialius reklamos paketus savo klientams, kad galėtume būti labiau konkurencingi.

Andrius Bagdonas / Asmeninio archyvo nuotrauka

Kokias papildomas paslaugas teikiate?

– Esame pakankamai specializuota įmonė, koncentruojamės tik ties šia paslauga, o kad klientui nereikėtų blaškytis, teikiame reklaminių klipų gamybos paslaugas.

Kokie jūsų plėtros planai į ateitį? Ar plėsite paslaugų tinklą?

– Labai tikime lauko reklama, matome, kad mūsų klientai sugrįžta ir vėl užsisako, kas rodo, kad dirbame teisinga linkme. Esu įsitikinęs, kad dinaminės reklamos tik daugės, tačiau tam tikra dalis tradicinės statinės reklamos tikrai išliks. Dinaminė reklama jos visiškai neišstums.

Mūsų artimiausi tikslai – modernizuoti esamą tinklą (dar turime senų, morališkai nusidėvėjusių ekranų) ir įrengti ekranus mažesniuose miestuose. Orientuojamės į dešimtuką didžiausių Lietuvos miestų – be mano minėtų Kėdainių ir Mažeikių, aktualiais tampa Utena ir Telšiai. Vilnius su Kaunu taip pat vis dar turi didelį potencialą augti.

Kaip užtikrinate reklamų efektyvumą? Ar turite receptą, kaip teisingai iškomunikuoti reklamą?

– Mums svarbiausia yra trumpa, aiški, neperkrauta žinutė. Gali pasirodyti, kad visi marketingo specialistai tai žino, tačiau dažnai tenka pakovoti ir pasiginčyti su jais įrodinėjant, kad negalima dėti tiek daug informacijos į vieną video klipą. Jei klipą ruošiame mes patys, ta problema ne tokia aktuali, tačiau jei klipą pateikia klientas, jam būna labai sunku atsisakyti kažkokios informacijos.

Kita dedamoji – tam tikras, privalomas išbuvimo eteryje laikas. Mūsų patirtis rodo, kad norint būti pastebėtiems, reikia bent 2–3 savaičių intensyvios reklamos. Tie klientai, kurie šiuo atveju yra linkę pataupyti, galiausiai pralošia, nes pinigus išleido, o norimo matomumo pasiekti nepavyko.