Registrų centre – „valymai“
Dėl gal­būt su­pai­nio­tų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų iš par­ei­gų trau­kia­si pir­ma­sis Re­gis­trų cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Ra­ma­naus­kas. Dėl jo ir dar dvie­jų įmo­nės dar­buo­to­jų veik­los Re­gis­trų cen­tras krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją. R. Ra­ma­naus­kui ne­bus iš­mo­kė­ta iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja, pra­ne­šė Re­gis­trų cen­tras.

„Kreipėmės į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, nes buvo nustatytas galimas privačių interesų konfliktas“, – BNS sakė centro direktorius Saulius Urbanavičius, antradienį pasirašęs įsakymą dėl pavaduotojo atleidimo.

Pasak pranešimo, VTEK prašoma įvertinti centro darbuotojų elgesį dviejose situacijose: dėl 2016 metų įmonės pasirašytos 650 tūkst. eurų (be PVM) vertės sutarties dėl programinės įrangos bei techninio aptarnavimo paslaugų teikimo ir 2017 metais pasirašytos beveik 18 tūkst. eurų vertės sutarties dėl dalies centro darbuotojų mokymų.

„Šiuo konkrečiu trijų darbuotojų atveju pastebėjome aplinkybes, kurios signalizuoja apie galimus pažeidimus derinant viešuosius ir privačius interesus. Todėl apie tai informavome VTEK ir lauksime jos įvertinimo. Pabrėžiu, kad joks panašus atvejis įmonėje neliks nepastebėtas – ateityje principingai reaguosiu į aptiktas ar naujas panašias situacijas, kiekviena jų bus griežtai įvertinta. Jokie pažeidimai įmonėje nebus toleruojami. Tikiu, kad prasidėję procesai pasitarnaus užtikrinant naują kokybės standartą, įtvirtinant skaidrumo, profesionalumo ir geriausių praktikų principus“, – BNS sakė S. Urbanavičius.

Ryšiai su paslaugų tiekėjais

64-erių R. Ramanauskas laikomas vienu pagrindinių modernios Lietuvos nekilnojamojo turto kadastro sistemos kūrėjų.

R. Ramanauskas per bendrą veiklą Lietuvos matininkų asociacijoje yra susijęs su geografinės informacijos sistemų (GIS) sprendimų kūrėjos, Registrų centro užsakymų gavusios „Hnit-Baltic“ tarptautinės veiklos koordinatoriumi, Islandijos garbės konsulu Vaidotu Sankalu. Abu jie dirba asociacijos taryboje, R. Ramanauskas 2017 balandį buvo išrinktas asociacijos prezidentu, tačiau to nedeklaravo.

2016 metais jis pirmininkavo Registrų centro pirkimo komisijai, organizavusiai Geografinės informacinės sistemos programinės įrangos įmonės licencijos paslaugų konkursą, kurį laimėjo 786,5 tūkst. eurų vertės (su PVM) užsakymą gavusi „Hnit-Baltic“.

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) duomenimis, „Hnit-Baltic“ yra gavusi Registrų centro užsakymų už 1,9 mln. eurų.

Praėjusiais metais žiniasklaida skelbė, kad R. Ramanauskas vadovavo 7 įtartiniems pirkimams, kuriuos laimėjo bendrovė „EME solutions“. BNS anksčiau rašė, kad ši įmonė giminystės ryšiais buvo susijusi su Registrų centro darbuotojais.

„EME solutions“ Registrų centrui teikia elektroninio parašo paslaugos sprendimus ir įrangą – VPT duomenimis, 2010–2017 metais ji yra gavusi Registrų centro užsakymų už beveik 3,8 mln. eurų. Visuose konkursuose „EME solution“ buvo vienintelė tiekėja, o Registrų centro pirkimo komisijos pirmininkas buvo R. Ramanauskas.

Šiuo metu Registrų centro direktoriaus pavaduotojais taip pat dirba Arvydas Bagdonavičius, Gediminas Vilkelis, Ieva Tarailienė bei Kazys Maksvytis.