Registrų centras ieško 6 naujų direktorių
Nau­ją or­ga­ni­za­ci­jos struk­tū­rą die­gian­tis Re­gis­trų cen­tras rin­ko­je pra­de­da ak­ty­vias kom­pe­ten­tin­gų sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lų, užim­sian­čių įmo­nė­je va­do­vau­ja­mas par­ei­gy­bes, pa­ieš­kas. Šią sa­vai­tę at­ran­kos į va­do­vau­ja­mas po­zi­ci­jas pra­de­da­mos skelb­ti vie­šai.

„Formuojama stipri, atsakinga ir į naudą valstybei orientuota vadovų komanda, kuri padėtų įmonei siekti užsibrėžtų tikslų – teikti kokybiškas paslaugas, kurti naujus šiuolaikiškus pasiūlymus, sukurti lanksčią kainodarą, sudaryti galimybes visuomenei gauti daugiau atvirų duomenų. Suformuoti tokio lygio vadovų komandą yra nemažas iššūkis, kurį esame tvirtai pasiryžę įveikti“, – pranešime spaudai sako Registrų centro Personalo valdymo skyriaus vedėja Jurgita Lukošienė.

Nuo lapkričio pradžios įmonės viduje vyksta vidinių atrankų etapas. Dalyvauti atrankose kviečiami visi įmonės darbuotojai, manantys, kad turi vadovauti tinkamų savybių ir atitinka keliamus reikalavimus. Aukštesnių pozicijų vadovų, ypač naujai suformuotuose padaliniuose ar srityse, ieškoma ir už įmonės ribų. Iš viso į vadovaujamas pozicijas Registrų centre ieškoma apie pusšimtis įvairaus lygio vadovų.

Be to, šešių naujai steigiamų aukščiausio lygio vadovų (direktorių), tiesiogiai pavaldžių generaliniam direktoriui, atrankoms pasitelkiami išorės konsultantai. Šiuo metu rengiami viešojo konkurso dokumentai šių konsultantų paslaugoms įsigyti.

Nuo gruodžio įmonėje organizuojamos atrankos Nekilnojamojo turto registro departamento, Nekilnojamojo turto kadastro departamento, Turto ir apribojimų informacinės sistemos departamento, Asmenų informacinės sistemos departamento bei Bendrųjų informacinių sistemų departamento vadovų pareigoms užimti. Taip pat numatoma organizuoti Finansų valdymo departamento, Archyvo, Aptarnavimo departamento, Konsultacijų centro, Pardavimų skyriaus, Juridinių asmenų registro departamento, Teisės departamento ir kitų padalinių vadovų paieškas.

Pasitelkiant konkurso būdu atrinktų išorės konsultantų pagalbą bus ieškoma finansų ir administravimo, IT centro, klientų aptarnavimo, paslaugų valdymo, registrų tvarkymo ir strateginio vystymo direktorių.

Visas atrankas į vadovaujamas pareigybes numatoma užbaigti kitų metų pirmojoje pusėje. Siekiant įmonės valdymo efektyvumo, nuo kovo 1 dienos įsigaliosiančioje naujoje Registrų centro struktūroje, vadovaujančių asmenų skaičius, palyginti su dabar, sumažės trečdaliu – iki 180.