Registrų centras atnaujins valdomas sistemas
Re­gis­trų cen­tras ke­ti­na at­nau­jin­ti ir mo­der­ni­zuo­ti tvar­ko­mas sis­te­mas ir re­gis­trus. Dėl šių bū­ti­nų dar­bų va­sa­rio 28 die­ną (ket­vir­ta­die­nį) nuo 18 val. bus lai­ki­nai stab­do­mas pa­grin­di­nių re­gis­trų ir sis­te­mų dar­bas. Ko­vo 1 die­ną sis­te­mos veiks kaip įpras­ta.

Planinių ir būtinų darbų metu bus atnaujinamos pagrindinės sistemos ir registrai: Adresų, Hipotekos, Įgaliojimų, Juridinių asmenų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Sutarčių, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių registrai, Antstolių informacinė, Sertifikatų, Tapatybės nustatymo, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinė, Paslaugų apskaitos, Piniginių lėšų apribojimų informacinė, Vartotojų administravimo sistemos, elektroninis archyvas, E. sąskaita, e. savitarna ir pasirašymo paslaugos, rašoma pranešime spaudai.

Kitos sistemos ir registrai turėtų veikti įprastai, galimi trumpi (iki 15 min.) E. sveikatos ir Vertinimo informacinės sistemos sutrikimai.

Planuojama, kad visi numatyti darbai bus atlikti iki kovo 1 dienos.

Suprantant šių sistemų svarbą ir aktualumą visų vartotojų ir klientų prašoma vasario 28 dieną iš anksto susiplanuoti savo laiką ir darbus taip, kad sistemų atnaujinimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų.

Dėl didelės darbų apimties, modernizuojant informacines sistemas ir registrus, šiuos naujinimus diegiančių specialistų darbas kruopščiai planuojamas, todėl keliamas tikslas, kad galimi sutrikimai būtų pašalinti kuo įmanoma operatyviau, o sistemų atnaujinimas gyventojams ir institucijoms sukeltų kuo mažiau nepatogumų.