Redakcijos paštas. Lietuvi, tavo iškovota laisvė ir nepriklausomybė pavojuje
„Tu skam­bink per am­žius vai­kams Lie­tu­vos, kad ne­ver­tas lais­vės kas ne­gi­na jos“ Lais­vės var­pas.

Jau 29 metai kaip gyvenam laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje ramų, okupanto nevaržomą gyvenimą. Tuo tarpu, laisvės varpo išmintis perspėja mus, kad Laisvę reikia ne tik išsikovoti, bet ir apginti ją. Tačiau kaip, kodėl ir nuo ko, ypač jei mūsų niekas nepuola. Bet gal grąsina ar šantažuoja? O gal yra didelės grėsmės tikimybė? Valstybė visų rūšių grėsmes turi būti pasiruošusi atremti. Nepsiruošimas, ypač elektros – energetikos sektoriuje gali būti labai skaudus. Likti be elektros, ypač politinio šantažo akivaizdoje, tolygu prarasti nepriklausomybę, o tuo pačiu ir laisvę.

Visai neseniai, š. m. sausio 2 d., mūsų žiniasklaida – Panorama, gana nelauktai, išdrįso praskleisti stropiai saugomą nuo smalsios visuomenės paslapties šydą, saugantį mus nuo perdidelio žinojimo apie tai kas dedasi didžiojoje elektroenergetikoje pas mus ir pas kaimynus.

Paaiškėjo, kad Kaliningrade baigiamos statyti keturios naujos elektrinės, suskystintųjų dujų terminalas ir dujų saugykla. Kaliningradas netrukus pilnai apsirūpins energetiniais ištekliais. Jam nebaisios jokios grėsmės iš šalies. Na, kad ir net nebuvo girdėti grąsinant. Nei Lenkija, nei Vokietija, juolab Lietuva negrąsino. Žinoma, Putinas puikiausiai visą tai žino, bet jis žino ir jo investicijų prasmę. Mums belieka tik spėlioti.

Labiau smalsiems, varčiusiems ir to meto dienraščius, pavyko sužinoti, kad sutrikus elektros perdavimo linijai iš Švedijos, Lietuva tapo neįgali pati subalansuoti savo elektros energetikos sistemos dėl smarkiai sumažėjusios Lietuviškos elektros gamybos. Pagalbos teko prašytis pas latvius, baltarusius. Šiuo metu Lietuva nėra pajėgi pati pasigaminti net pusės sau pačiai reikalingos galios. Tuo tarpu, kelioliką metų atgal, Lietuva galėjo didžiuotis galinti pagaminti kelis kartus didesnį energijos kiekį už pareiklaujamą. Tad kas gi nutiko ? Atsakymo tenka ieškoti Energetinio saugumo tyrimų centro ataskaitose. Peršasi prielaida, kad energetikos sektoriaus plėtojimas pagal mažiausią kainos scenarijų yra klaidingas. Ši nuostata ir privedė sistemą prie neįgalumo.

Planuojant energetinio saugumo lygmenį, negalima pamiršti sudėtingą geopolitinę Lietuvos situaciją.

Todėl mūsų pirmaeilis uždavinys – atstatyti Lietuvos elektros gamybos potencialą, kad sistema pati galėtų atremti bet kurį energetinį šantažą ar agresiją.

Šis kreipimasis skirtas pažadinti visuomenės sąvisaugą ir paskatinti tą visuomenės dalį kuri ruošiasi rinkimams atsiskleisti – parodyti, kaip jie supranta energetinį saugumą ir kaip galės prisidėti prie jo sustiprinimo dirbdami valdžios struktūrose.

dr. Stasys Malkevičius

Kovo 11-osios akto signataras

(Kalba netaisyta)