Redakcijos paštas. Esame tokie pat rinkos dalyviai, kaip ir visi kiti
Esa­me so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­nė, nuo­lat or­ga­ni­zuo­ja­me ir re­mia­me edu­ka­ci­nius svei­kos mi­ty­bos, svei­kos gy­ven­se­nos ug­dy­mo pro­jek­tus, sa­vi­raiš­kos bei spor­to ren­gi­nius vai­kams. Pui­kiai su­pras­da­mi, kad mi­ty­bos kul­tū­ra pra­de­da­ma ug­dy­ti šei­mo­je, sa­vo sąs­kai­ta or­ga­ni­zuo­ja­me švie­tė­jiš­kus ren­gi­nius tė­vams ir vai­kams, bend­ruo­me­nėms apie svei­ka­tai pa­lan­kes­nę mi­ty­bą ug­dy­mo įstai­go­se. 

2016 m. rudenį VšĮ „Tikra mityba“ mus pakvietė į edukacinį seminarą mitybos klausimais. Vėliau lektorė R.Bogušienė mus pakvietė į Kaune jos organizuojamus mokymus apie sveikatai palankią mitybą. Renginys pasirodė aktualus ir įdomus, todėl, siekdami ugdyti vaikų sveikos mitybos įpročius, pradėjome bendradarbiavimą su VšĮ „Sveikatai palankus“ dėl sveikatai palankios mitybos švietimo bei skatinimo ugdymo įstaigose.

Pirmasis renginys vyko sausio mėn. Kėdainiuose. Pasiklausyti paskaitos ir paskanauti mūsų valgyklų darbuotojų pagamintų sveikesnių patiekalų beveik dešimtyje rajonų susirinko šimtai klausytojų – pedagogai, tėvai, dietistai, VMVT, visuomenės sveikatos biurų atstovai. 2017 m. rudenį tęsėsi gražus bendradarbiavimas edukuojant plačiąją visuomenę mitybos klausimais.

Edukacinis projektas pavyko, tęsėsi lygiai metus, mokslo metų mėnesiais. Gauta šimtai padėkų ir atsiliepimų apie įdomų, gražų renginį. Esame įsitikinę, kad tai pavykęs gražus naudingas edukacinis projektas ir labai skaudina, kad, kaip dažnai mūsuose nutinka, gražūs, geri, prasmingi darbai ir iniciatyvos sumenkinamos, iškraipomas jų vertinimas, kažkam siekiant keistų sunkiai suprantamų tikslų. 2018 m. vasario 1 d. bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Sveikatai palankus“ nutraukta.

Projekto įgyvendinimo metu, Bogušienei paprašius, tapome jos knygos spaudos „SVEIKATAI PALANKUS TECHNOLOGINIŲ KORTELIŲ IR VALGIARAŠČIŲ RINKINYS“ rėmėjais. Knyga buvo išleista 2017 m. spalio mėn. Sutartyje numatyta, kad mes apmokame tik knygos spaudos kaštus, jokių autorinių teisių neįgyjame, nei jokios nei finansinės, nei kitokios naudos negauname, taip pat, niekaip neįtakojome nei turinio, nei pardavimo kainos, nei platinimo būdų.

Įstatymų kūrime neadalyvaujame ir niekaip to neįtakojame – juos tik įgyvendiname. Esame tokie pat rinkos dalyviai, kaip ir visi kiti.

Visuomeninio maitinimo paslaugas teikia labai daug įmonių, priešingai nei mano VPT atstovai, todėl manome, kad būtų puiku, jog tokie edukaciniai projektai dažniau būtų organizuojami ir skatinami plačiajai visuomenei.

Donatas Garbauskas,

UAB „Pontem „ generalinis direktorius