Ramūno Karbauskio patarimas: paduokite bankus į teismą
Val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko ma­tan­tis ga­li­my­bę, kad teis­mai ga­lė­tų pri­teis­ti kom­pen­sa­ci­jas dėl ne­pag­rįs­tai bran­gių ban­kų pa­sko­lų kri­zės me­tu. Po­li­ti­kas tre­čia­die­nį sa­kė, kad pa­sko­lų kai­nai įta­ką da­riu­sių tarp­ban­ki­nių pa­lū­ka­nų nor­mos „Vi­li­bor“ au­gi­mas ga­lė­tų bū­ti įver­tin­tas kaip ap­ga­vys­tė.

„Realiausias kelias, jeigu kažkas iš asmenų, kurie mokėjo ar tebemoka tas palūkanas (...), kreipsis į teismą, proceso metu bus įvertintos visos aplinkybės“, – Žinių radijui sakė R. Karbauskis.

„Nemanau, kad šitą galima kaip nors spręsti politikams. Manau, kad reikėtų kreiptis į teismą. Negaliu garantuoti, koks bus teismo sprendimas, bet atskleisti faktai rodo, kad yra labai daug pagrindo manyti, kad teismas gali vertinti kaip apgavystę“, – pridūrė jis.

Parlamentiniam tyrimui vadovaujantis Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas teigia, kad Lietuvos komerciniai bankai per 2009–2010 metų ekonominę krizę galėjo manipuliuoti tarpbankinių palūkanų indeksu „Vilibor“.

Jis apkaltino Lietuvos banką, kad šis nuslėpė 2012 metais parengtą analitinę pažymą apie „Vilibor“ augimą.

Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas S. Jakeliūno kaltinimus vadina nepagrįstais ir tendencingais. Jis nurodo, kad Lietuvos banko tarnautojų parengta pažyma buvo centrinio banko vidaus diskusijoms skirtas darbinis dokumentas, kuriame atspindėtos autorių asmeninės nuomonės. Šis dokumentas neseniai buvo paviešintas.

Opozicija teigia, kad S. Jakeliūno tyrimas gali būti susijęs su artėjančiais prezidento rinkimais.