Putinas sako užtikrinęs Trumpą, kad dujų tranzitas per Ukrainą bus išsaugotas
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė už­ti­kri­nęs JAV va­do­vui Do­nal­dui Trum­pui, kad du­jų tran­zi­tas per Ukrai­ną bus iš­sau­go­tas ne­pai­sant Bal­ti­jos jū­ro­je vyk­do­mo po­li­tiš­kai jau­traus du­jo­tie­kio pro­jek­to „Nord Stream 2“.

Spaudos konferencijoje V. Putinas teigė, kad D. Trumpas kalbėdamas su juo asmeniškai išreiškė nerimą dėl to, ar „Nord Stream 2“ dujotiekis nesužlugdys dujų tranzito per Ukrainą.

„Aš patikinau prezidentui Trumpui, kad Rusija yra pasiruošusi išsaugoti dujų tranzitą per Ukrainą. Be to, mes esame pasiruošę pratęsti tranzito sutartį, kuri baigiasi kitais metais, jei ginčas Stokholmo arbitražo teisme bus išspręstas“, – sakė V. Putinas, turėdamas omenyje Ukrainos nacionalinio energetikos holdingo „Naftogaz“ ir Rusijos monopolininko „Gazprom“ bylinėjimąsi Stokholmo arbitražo teisme.

Stokholmo tarptautinis arbitražas, gruodžio pabaigoje niekine paskelbęs „Gazprom“ primestą tiekimo sutarties sąlygą „imk arba mokėk“, draudimą Ukrainai reeksportuoti dujas pripažinęs neteisėta, o rusiškų dujų kainą Ukrainai – nepagrįstai padidinta, Rusijos dujų monopolininką „nuskriaudė“ ir kitoje abipusių pretenzijų bylos dalyje – dėl dujų tranzito per Ukrainą. „Gazprom“ buvo įpareigotas sumokėti „Naftogaz“ 4,63 mlrd. JAV dolerių už dvišalės dujų tranzito sutarties sąlygų nesilaikymą – per mažas faktines tranzito apimtis. Antroji nutartis iš esmės reiškė, kad Rusijos dujų monopolininkas tapo skolingas Ukrainai 2,56 mlrd. dolerių.

Savo ruožtu D. Trumpas tvirtino, kad V. Putinas ir Rusija jam yra ne priešininkai, o konkurentai ir šalys turi daug potencialo bendradarbiaujant naftos ir dujų sektoriuose.

„Manau, kad mes konkuruosime, kalbant apie dujotiekį... Kaip žinote, Jungtinės Valstijos dabar yra, ar greitai bus, didžiausia valstybė naftos ir dujų pasaulyje, todėl mes pardavinėsime suskystintas gamtines dujas bei konkuruosime su dujotiekiu („Nord Stream 2“ – BNS) ir manau,a kad konkuruosime su jais sėkmingi, nors jie turi tam tikrą geografinį pranašumą“, – svarstė D. Trumpas.

„Mes dabar turime daug daugiau šaltinių ir Jungtinės Valstijos dabar yra gerokai kitokios nei prieš daugelį metų, todėl manau, kad mes nuožmiai konkuruosime“, – pridūrė jis.

V. Putinas taip pat pridėjo, kad JAV ir Rusija gali bendradarbiauti glaudžiau reguliuojant tarptautines rinkas.

„Mes nesame suinteresuoti drastišku kainų kritimu už tam tikros ribos, nes dėl to kentės mūsų gamintojai, įskaitant amerikiečius ir jų skalūninių dujų pramonę“, – sakė Rusijos prezidentas.