Provincijų kolumbariumai nepopuliarūs
Ša­ly­je dau­gė­ja ko­lum­ba­riu­mų, ta­čiau kre­muo­tiems pa­lai­kams skir­tos jų ni­šos pil­do­si ne itin spar­čiai. Dau­ge­lis lie­tu­vių po mir­ties vis dar no­ri at­gul­ti į že­mę.

Pirmieji šių dienų kolumbariumai mūsų šalyje pradėti statyti kiek daugiau nei prieš dešimtmetį. Pradžioje juos statėsi didieji šalies miestai, kiek vėliau, vietos gyventojams reikalaujant, kolumbariumus imta statyti provincijoje. Laidoti leidimus išduodantys bei kapines prižiūrintys specialistai pabrėžia, jog kolumbariumų paklausa buvo justi vos juos įrengus. Bėgant metams pastebima, kad gerokai daugiau urnų laidojama į kapinių žemę nei dedama į kolumbariumų nišas.

Seniūnas A. Poškys taip pat pabrėžė esantis kiek nustebęs, kad taip reikalavę kolumbariumo, kretingiškiai ne itin linkę jame laidoti artimųjų palaikus.

Nemokamos nišos

Skirtingai nuo daugelio šalies kolumbariumų, kuriuose urnoms su kremuotais palaikais statyti niša kainuoja po 500–900 eurų, prieš šešerius metus įrengtame Kretingos rajono Darbėnų kolumbariume niša palaikų laidojimui skiriama nemokamai. „Juk už kapinių žemės plotą, skirtą kapavietei, mokėti nereikia. Tad kolumbariumą pastačiusi Kretingos rajono valdžia nusprendė, kad už laidojimą jame taip pat mokėti nereikės“, – paaiškino Darbėnų seniūnijos seniūnas Alvydas Poškys. Nepaisant to, kad mokestis už vietą kolumbariume neimamas, iš 240 kolumbariumo vietų šiuo metu užimta vos 15. 2017-aisiais Darbėnų kolumbariumas priglaudė dvi urnas.

Darbėnų seniūno pavaduotoja Bernadeta Litvinienė pabrėžė, jog Lietuvoje ėmus statyti kolumbariumus, pastatyti tokią laidojimui skirtą vietą reikalavo ir Kretingos rajono gyventojai, kurie motyvavo, jog neturėdami kur laidoti kremuotų artimųjų palaikų, urnas laiko namuose. „Tad pirmaisiais metais Darbėnų kolumbariume ir buvo palaidota apie dešimt urnų. Metams bėgant, laidoti palaikus kolumbariume tapo mažiau populiaru“, – sakė B. Litvinienė. Seniūnas A. Poškys taip pat pabrėžė esantis kiek nustebęs, kad taip reikalavę kolumbariumo, kretingiškiai ne itin linkę jame laidoti artimųjų palaikus.

Noriau laidoja į žemę

Prieš trejus metus pastatytame Mažeikių rajono Geidžių kolumbariume įrengtos 48 nišos, iš kurių per trejus metus užima mažiau nei pusė – 20 vietų. Šių kapinių prižiūrėtoja Asta Griciuvienė teigė, jog šiemet kolumbariume palaidotos keturios urnos. Pasak jos, į kapinių žemę urnų užkasama maždaug tris kartus daugiau nei jų pastatoma į kolumbariumo nišą. „Pastebėjau, kad jau turintieji kapavietę, urnas laidoja joje, ne kolumbariume“, – sakė A. Griciuvienė. Pasak jos, niša kolumbariume kainuoja 500 eurų. Mažeikių seniūnijos seniūnas Šarūnas Armonas pabrėžė, jog yra parengtas projektas plėsti Geidžių kolumbariumą įrengiant jame dar 72 nišas.

Kelmės kapinių kolumbariume niša kainuoja 460 eurų. Iš 216 kolumbariumo vietų šiuo metu užimta vos 16 vietų.

Tauragės Papušynės kapinėse taip pat prieš trejus metus pastatytame kolumbariume yra 72 kriptos, iš kurių šiuo metu užimta 15. Kolumbariumo kripta šiose kapinėse, pasak Tauragės miesto seniūno, kainuoja 900 eurų. Papušynės kapines prižiūrinti Vanda Puidokienė pabrėžė, jog gerokai daugiau urnų tauragiškiai laidoja kapinių žemėje nei kolumbariume. „Manau, kad svarstant kur laidoti artimojo pelenus, žmones kiek pristabdo nemaža kolumbariumo kriptos kaina“, – sakė V. Puidokienė. Ji pabrėžė, jog aptariant palaidojimo kolumbariume kainą buvo svarstoma, ar už palaidojimą kolumbariume imti vienkartinį mokestį, ar jį išdalinti mokant per kelerius metus. „Nutarta mokėti vienkartinį mokestį, tačiau jis nemažas“, – teigė kapinių prižiūrėtoja.

Skaičiavimai pasitvirtino

Naujosios Akmenės miesto seniūnas Rimvydas Juozapavičius teigė, jog 2017-aisiais pastatytame šio miesto kapinių kolumbariume yra 72 vietos, iš kurių užimtos šešios. „Kadangi kolumbariumą statėme atsižvelgdami į kolumbariumus jau anksčiau pasistačiusių kitų savivaldybių patirtį, mes ir nesitikėjome daug palaidojimų. Mūsų skaičiavimais, atliktais prieš statant kolumbariumą, buvo planuota, kad per metus bus užimamos penkios kolumbariumo nišos“, – sakė seniūnas. Pasak jo, kadangi kolumbariumas Naujosios Akmenės kapinėse pastatytas praėjusių metų pabaigoje, tai skaičiavimai dėl palaidojimo kolumbariume pasitvirtino. Niša, kurioje telpa trys urnos, šiame kolumbariume kainuoja 700 eurų.

Kelmės kapinių kolumbariume niša kainuoja 460 eurų. Iš 216 kolumbariumo vietų šiuo metu užimta vos 16 vietų.